UBTTN – Tình Yêu Thiên Chúa

562

 

Hai ngàn năm trước vì tình

Ngài yêu nhân thế mới sinh ra đời

Thôn nghèo tại Bết-lê-hem

Trong chuồng chiên ý Chúa Trời được nên

 

Nằm trong máng cỏ đê hèn

Là do Cha Thánh từ trên định rồi

Chúa Je-sus đã ra đời

Con một duy nhất Chúa Trời quyền năng

 

Ngài sinh ra bởi Ma-ri

Một nàng trinh nữ đã từng hứa hôn

Nghe tin Giô-sép hoảng hồn

Vì sao vợ lại có thai lúc này?

 

Thôi thì hãy tính thế này:

Toan đem để nhẹm là xong cuộc tình.

Nhưng thiên sứ bỗng thình lình

Hiện ra trong mộng bảo ông: Ý Trời.

 

Giô-sép tĩnh dậy vâng lời

Đem nàng trinh nữ về nhà chăm lo.

Tình yêu Thiên Chúa ban cho

Trần gian thoát khỏi tối tăm bụi trần.

 

Giờ đây ánh sáng muôn phần

Cho người tin Chúa nhận tràn phước ân.

Người ơi mau bước nhanh chân

Về bên tình Chúa hơn trần gian nay.

 

 

Trần Phú Quí (12 tuổi).

 HT Nam Đà Đăk Nông

 

Bài trướcChương Trình Cầu Nguyện và Tạ Ơn Chúa đầu năm 2017
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Điểm Nhóm Nam Phước, Quảng Nam