UB CĐGD: Giới thiệu sách “Những Người Dâng Hiến Của Đức Chúa Trời”

693

Giới thiệu sách mới: NHỮNG NGƯỜI DÂNG HIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Tác giả: Will Stevens

Lời Chúa trong Thánh Kinh, thư II Cô-rinh-tô 9:7b có chép: “Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng”… Tất cả mọi con dân Chúa thật lòng yêu mến Chúa đều đã dâng hiến cho Ngài và cũng từng trải nghiệm được sự ban ơn bù đắp cách bội phần dư dật của Ngài cho chính mình.

Chúng ta thấy nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta dâng hiến, trông đợi chúng ta dâng hiến và ban phước cho những người dâng hiến cách tự nguyện và rời rộng cho công việc mở mang Nước Trời trên đất này.

Quyển sách “NHỮNG NGƯỜI DÂNG HIẾN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI” do Will Stevens biên soạn dựa trên những câu chuyện có thật trong Kinh Thánh và những câu hỏi suy ngẫm thực sự là một nguồn khích lệ tuyệt vời, đồng thời cũng là một thách thức lớn lao cho tất cả những ai “vừa muốn vừa làm” theo ý nguyện dâng hiến và sẵn sàng hi sinh tài sản trên đất của mình để đầu tư xây dựng di sản lâu dài cho vương quốc Đức Chúa Trời trên trời hơn là ở thế gian này.

Sách hiện đã có bày bán tại các Phòng sách thuộc Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục trên toàn quốc với giá bìa: 15.000VNĐ. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý tôi con Chúa.

TỔNG LIÊN HỘI
HỘI TTHÁNH TTIN LÀNH VIỆT NAM
ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com