UB CĐGD: Bài Học Kinh Thánh Cho Thiếu Niên

331

Kính thưa quý vị Đặc trách, Ban hướng dẫn Thiếu niên, Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Giới thiệu loạt bài THIẾU NIÊN. Giáo trình 4 năm để các Thiếu niên HỌC BIẾT CHÚA gồm các chủ đề:

 1. Hãy khôn Ngoan
 2. Biết Chúa
 3. Yêu Chúa
 4. Tin Cậy Chúa
 5. Chúa yêu Tôi
 6. Tôi & Cộng Đồng – Gia Đình
 7. Quyền Năng Đức Thánh Linh
 8. Tình Bạn
 9. ĐCT Đấng Tôi yêu mến
 10. Yêu Mình – Yêu Bạn
 11. Một Thân Thể
 12. Thông công với Chúa
 13. Sống Cho Chúa
 14. Giê-xu là Chúa
 15. Nền Tảng Đức Tin
 16. Đức tin trong Hành Động

Xin lưu ý để giúp cho Thiếu niên học Lời Chúa theo hệ thống, tài liệu được soạn một cách cẩn thận. Giúp Thiếu niên hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Hội Thánh, về gia đình, về bạn bè và về chính mình.

Liên hệ mua sách:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com