Tuân Giữ Mạng Lệnh Chúa – 10/11/2023

6143

 

 

II Sử Ký 23:4-11

Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công” (I Các Vua 2:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-hô-gia-đa phân công các thầy tế lễ, người Lê-vi và dân chúng làm gì? Ông tuyệt đối không cho phép mọi người làm điều gì? Vì sao? Chúng ta thường dễ bị cám dỗ quên đi hay bỏ qua mạng lệnh của Chúa khi nào?

Thầy Tế lễ Thượng phẩm Giê-hô-gia-đa lên kế hoạch phế truất nữ hoàng A-tha-li và làm lễ đăng quang cho Vua Giô-ách vào thời điểm đổi phiên trực trong ngày Sa-bát. Thời điểm này sẽ có nhiều người hơn vì những người vào phiên hoặc mãn phiên đều ở lại để tham gia, và sẽ không bị để ý khi có nhiều người hiện diện trong Đền thờ (câu 8).

Ông chia các thầy tế lễ và người Lê-vi làm ba nhóm, một nhóm trực ở Đền thờ để bảo vệ vua, hai nhóm kia trực tại nơi vua ở và cửa Giê-sốt để canh gác các cổng ra vào. Chỉ có các thầy tế lễ và người Lê-vi mới được vào bên trong Đền thờ vì họ đã được thánh sạch, còn những người khác phải ở ngoài sân Đền thờ để bảo vệ vua. Qua đây, chúng ta thấy dù ở trong hoàn cảnh nào, dù đang trong tình trạng khẩn cấp, sự tuân giữ mạng lệnh của Chúa vẫn là ưu tiên trong đời sống và hành động của ông Giê-hô-gia-đa. Ông ra lệnh cho những người Lê-vi cầm binh khí bảo vệ chung quanh vua. Một lần nữa họ được nhắc nhở lệnh truyền “hễ ai vào Đền thờ thì sẽ bị giết” (câu 7) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân giữ mạng lệnh của Chúa.

Ông trang bị cho các quan chỉ huy trăm quân những giáo và khiên của Vua Đa-vít có sẵn trong Đền Đức Chúa Trời vì họ không mang theo vũ khí khi vào sân Đền thờ để tránh bị nghi ngờ. Ông cắt cử “dân chúng” cầm binh khí đứng dọc theo bàn thờ của lễ thiêu và bao quanh Đền thờ để bảo vệ bốn phía quanh vị vua tương lai trong lễ đăng quang. Sau đó, họ đem Hoàng tử Giô-ách ra, đội vương miện lên đầu, trao luật pháp cho người (Phục Truyền 17:18-20) và xức dầu cho người làm vua.

Không chỉ can đảm đứng lên làm theo ý Chúa, ông Giê-hô-gia-đa còn luôn nghiêm chỉnh tuân giữ luật pháp của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta thường dễ bị cám dỗ quên đi hay bỏ qua mạng lệnh của Chúa khi gặp khó khăn hoặc khi ở trong tình trạng cấp bách nào đó. Lúc đó chúng ta có thể nói dối một tí, gian lận một tí, không làm theo Lời Chúa một tí v.v… Học theo gương Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, chúng ta cẩn thận tuân theo mạng lệnh của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Muốn làm được như vậy cần phải học biết Lời Chúa để vâng giữ, và luôn kính sợ Chúa để không làm trái mạng lệnh Ngài.

Bạn có tuân giữ mạng lệnh của Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con thường bỏ qua mạng lệnh Chúa. Xin cho con sốt sắng học hỏi Lời Chúa để biết ý muốn Ngài mà hết lòng vâng giữ, làm theo Lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-2:12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDjă Pioh Klei Khua Yang Mtă – 10/11/2023
Bài tiếp theoPhông Gợi Ý Lễ Giáng Sinh 2023