Truyền Giảng Cho Người Dân Tại HT Kà Long – Tỉnh Quảng Ngãi

708

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tin Lành Kà Long, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình truyền giảng vào lúc 19 giờ 00 ngày 18/07/2015. Có khoảng hơn 400 thân hữu nghe Phúc Âm. 

 

Đây là Hội Thánh Nhánh của Chi Hội Sơn Hạ, nằm về phái tây của tỉnh Quảng Ngãi, cách quốc lộ số 1 khoảng 50 km. Nơi đây đã có nhà nguyện và đặc trách TĐ Đinh Đà, có 342 tín hữu nằm rãi rác khắp vùng sườn núi của xã Sơn Cao.

 

Bước vào chương trình MsNc Đinh Tấn Vĩnh dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị hướng dẫn đêm truyền giảng, lần lượt các bài thánh ca được các con cái Chúa hát tôn vinh Ngài đem đến cho người nghe được khích lệ và hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo. MSNC Trần Văn Hoàng đã chia sẻ Phúc Âm với chủ đề “Sự Yên Nghỉ Cho Linh Hồn“. Kết quả có 24 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

TTV. TĐ Nguyễn Khánh Toàn

 (Theo lời ký thuật TĐ. Đinh Đà)

 

Quang cảnh bên trong.

 

BHL HT Kà Long.

 

BHL HT Kà Xon.

Bài trướcNgày 21/7/2015: Cuộc Đời Đi Xuống
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách: Bộ Truyện – Thảo Đồi Gió