Tp. Hồ Chí Minh: Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Thới Tam Thôn

2148

HTTLVN.ORG – Vào lúc 09 giờ ngày 18/3/2023 tại Chi hội Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, diễn ra lễ Bổ nhiệm Mục sư Đặng Văn Thơ làm quản nhiệm Hội Thánh. Tham dự có quý đầy tớ Chúa lãnh đạo Giáo hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM, quý Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, con dân Chúa tại Chi Hội và khu vực phụ cận.

Như vậy sau 16 năm kể từ khi thành lập vào tháng 02/2007, Chi Hội Thới Tam Thôn có vị quản nhiệm thứ ba theo lịch sử Hội Thánh là Mục sư Đặng Văn Thơ, trước đây là Mục sư Lê Tân Tiến, Mục sư Đỗ Ngọc Chương.

Quang cảnh

Mục sư Phan Quang Thiệu – Phó Hội trưởng 2 TLH – cầu nguyện khai lễ

Ban hát Nhân viên VP Tổng Liên Hội

Ban hát Quý Ông Bà Mục sư Truyền đạo

Ban hát Hội Thánh An Đông

Ban hát Hội Thánh Thới Tam Thôn

Mục sư Đỗ Việt Hùng – UV TLH, Mục Vụ TP. HCM – giảng trao trách nhiệm với chủ đề Bức Thư Của Đấng Christ

Mục sư nhấn mạnh “Hội Thánh, Tín hữu là bằng cớ xác nhận chức vụ của người hầu việc Chúa tại Hội Thánh” – nương trên câu Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 3:3 “Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.”

Lãnh đạo Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho MS Đặng Văn Thơ – Tân Quản nhiệm HT

Mục sư Đặng Văn Thơ – Tân Quản nhiệm – bày tỏ tâm chí

Ban Chấp sự hoan nghinh Tân Quản nhiệm

Đại diện Giáo hội tặng quà

Đại diện chính quyền tặng quà

Niềm vui của con dân Chúa trong buổi lễ nói lên sự hứa nguyện đồng công hết lòng với đầy tớ Chúa trong công tác gây dựng và phát triển Hội Thánh Thới Tam Thôn ngày càng lớn mạnh, nhiều người thêm vào Hội Thánh tại khu vực Hóc Môn TP. HCM ở giai đoạn mới.

TTV. Triều Hải

Bài trướcĐăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư Truyền Đạo Chấp Sự, Quý I Năm 2023
Bài tiếp theoNiamtxiv Qhia Menyuam – 19/3/2023