Tỉnh Đăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Quý II/2019

1120

HTTLVN.ORG – Chương trình Hôi đồng Bồi linh cho tôi con Chúa trên tỉnh Đăk Nông diễn ra vào ngày 22/5/2019 tại nhà thờ Tin Lành Bu Đăk. Diễn giả Hội đồng là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trường II HTTLVN.

Ngôi nhà thờ với 500 chỗ ngồi không đủ sức chứa cho khoảng 1000 người tham dự. Do đó, khoảng phân nửa số người phải ở bên ngoài, theo dõi qua hệ thống loa.

MS Y Djrên, Ủy viên TLH, Quản nhiệm Chi Hội Bu Đăk cầu nguyện khai lễ

Mục sư diễn giả đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Giữ Lấy Đạo Sự Sống”, dựa trên Kinh Thánh nền tảng “hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15)

Các ban hát được tính theo đơn vị huyện và theo các dân tộc khác nhau để ca ngợi Chúa với tất cả tấm lòng bằng 3 thứ tiếng: Kinh, H’mông, M’nông.

Cám ơn Chúa vì kỳ Bồi linh thật phước hạnh, đáp ứng nhu cầu khao khát lời Chúa của tôi con Ngài, như  những cơn mưa đầu mùa giữa tháng năm tưới mát những nương rẫy và núi rừng Đăk Nông.

Cũng nhân chuyến thăm viếng và hầu việc Chúa tại tỉnh Đăk Nông, trước đó ngày 21/5/2019, Mục sư Phó Hội trưởng II đã đến tham dự và rao giảng Lời Chúa trong Lễ Cảm tạ mừng tư thất của Hội Thánh Jun Yuh mới xây xong.

Tư thất nhà thờ Tin Lành Jun Yuh

TTV. MS Phạm Văn Tính