Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời – 14/6/2021

2171

 

Ma-thi-ơ 6:25-34

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Các dân ngoại thường tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Vì sao? Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ tìm kiếm điều gì? Sự tìm kiếm này có ý nghĩa gì? Tại sao đời sống chúng ta thất bại khi ưu tiên tìm kiếm vật chất đời này?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu kêu gọi những người đi theo Ngài không nên vì mạng sống và thân thể mà lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì. Trên một phương diện nào đó, việc lo lắng tìm kiếm cái ăn cái mặc thật ra không có gì là sai trái, vì suy cho cùng đó là nhu cầu cơ bản thiết yếu của con người trên đất. Vì vậy nên đời sống của các dân ngoại, là người không tin Chúa, chỉ xoay quanh việc ưu tiên tìm kiếm những điều ấy mà thôi. Nhưng là những người theo Chúa Giê-xu, Ngài mong muốn chúng ta đừng ưu tiên bận tâm về đời sống vật chất ở đời này vì chúng ta có một Đức Chúa Cha là Đấng yêu thương, thấu hiểu mọi sự và chu cấp mọi điều có cần cho tạo vật của Ngài. Đấng đã nuôi chim trời no đủ, mặc áo đẹp nhất cho hoa huệ ngoài đồng, há chẳng nuôi nấng chúng ta đầy đủ sao.

Vậy nên, điều Chúa Giê-xu muốn chúng ta ưu tiên đeo đuổi trong cả cuộc đời này là tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đây mới là ưu tiên tìm kiếm hàng đầu của người đi theo Chúa. Khác với dân ngoại, thay vì tìm kiếm vật chất là những thứ tạm bợ chóng qua, chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Chúa trên cuộc đời mình và sống thuận phục trong ý muốn ấy vì sự sống quý hơn đồ ăn, thân thể quý hơn đồ mặc. Đây mới là điều còn lại đến đời đời. Và lời hứa cho những ai đặt trọng tâm cuộc đời ưu tiên đeo đuổi những điều thuộc về Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, ấy là kinh nghiệm được Chúa lo liệu mọi nhu cầu còn lại trong cuộc đời mình.

Ưu tiên tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời là một thách thức lớn với Cơ Đốc nhân. Bởi nhịp sống ngày càng nhanh, mỗi ngày có quá nhiều thứ hấp dẫn lôi cuốn chúng ta vào guồng máy bận rộn ấy khiến chúng ta thường xuyên đảo ngược thứ tự ưu tiên, tìm kiếm những điều thuộc đời này trước rồi mới tìm kiếm Chúa. Đây là công thức thường thấy của một đời sống Cơ Đốc nhân thất bại, bởi chúng ta không thể nào sống cho được đẹp lòng Chúa nếu như không ưu tiên tìm kiếm ý muốn của Ngài trong mọi việc lớn nhỏ của đời sống. Sự tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài đòi hỏi chúng ta cần dành thời gian đến với Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa soi dẫn mình trong mọi suy nghĩ, hành động, và quan trọng hơn là dám sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa.

Bạn ưu tiên tìm kiếm điều gì mỗi ngày trong cuộc đời mình?

Lạy Chúa, là Đấng đã đến thế gian này tìm và cứu con. Giữa những bận rộn của cuộc sống, xin giúp con luôn biết ưu tiên tìm kiếm ý muốn của Chúa và Nước Chúa trên đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 33:1-49

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcDuah Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê – 14/6/2021  
Bài tiếp theoNhững Hành Vi Xấu Bộc Lộ Nhu Cầu Tiềm Ẩn Nào Của Con Cái?