Thơ: Vững Tin

426

Chúa ban sự sống khắp muôn loài
Ân sủng Thượng Thiên tưới mát thay
Cỏ cây, hoa quả đơm bông trái
Tình yêu Cứu Chúa quá láng lai.

Dù gặp gian nan trước tử thần
Tay Ngài dìu dắt, vững bước chân
Khoan thai nhẹ gót, lòng thanh thản
Tâm hồn thư thả, sống bình an.

Tha hương, bạc đãi của trần gian?
Chúa ban ta nước sống thỏa tràn!
Những thách thức, đau thương dồn dập?
Mặc sóng dìm, lòng vẫn bình an!

                                    Nguyễn Thị Xuân Hương