Thơ: Truyện Ký Tôi

387

Chúa thuộc về tôi! Nguyện sắc son
Thỏa thay vui vẻ ở tâm hồn
Tụng ca danh Chúa tôi thờ phượng
Vui hưởng phước Ngài thật bùi ngon.

Nầy là truyện ký của đời tôi
Tôn vinh danh Chúa chẳng hề thôi
Chỉ có danh Ngài làm thỏa nguyện
Bình an phước hạnh trọn niềm vui.

Ngày xưa, tôi ở trong bùn nhơ
Chẳng biết Giê-xu, chẳng tôn thờ
Tôi sống bon chen vòng khổ lụy
Miệt mài say đắm mấy vần thơ.

Tôi mãi đi tìm chuyện viễn vông
Đam mê ước vọng ở trong lòng
Nhạt phai xuân sắc theo ngày tháng
Giật mình nhìn lại thấy hư không.

Con người còn lại cái gì đây
Trăm năm cuộc sống phủi bàn tay
Cát bụi lại đi về cát bụi
Mà chi – trần thế lắm sầu cay.

Lời Chúa phán ra đã rõ ràng
Làm người cuộc sống chớ lo toan
Hãy tìm danh Chúa mà nương tựa
Chúa sẽ cho người sự nghỉ an. (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Lời Chúa cho tôi sự diệu kỳ
Danh Ngài bao phủ rạng quyền uy
Chúa đã dẫn tôi vào sự sống
Tôi bước theo Ngài chẳng sợ chi.

Chúa đổi đời tôi mới lạ lùng
Không còn mê đắm cõi trần gian
Tâm tư u tối nay bừng sáng
Tình yêu Thiên Chúa rộng thênh thang.

Chúa đã vì tôi chịu hy sinh
Vì tôi Chúa phải chịu đóng đinh
Huyết Ngài đã đổ trên cây gỗ
Rửa sạch cho tôi những tội tình.

Chúa đem ánh sáng cho đời tôi
Cho tôi sống lại những niềm vui
Tình yêu của Chúa bao la quá
Ngẫm lại thân tôi luống ngậm ngùi.

Bây giờ tôi biết Chúa Giê-xu
Là Đấng quyền năng – Chúa nhơn từ
Ban phát cho tôi đời sống mới
Tôi sống trong Ngài được dinh dư.

Chỉ có Giê-xu là tất cả
Chúa cho phước hạnh với bình an
Tôi thờ phượng Chúa – tôn vinh Chúa
Vui sống trong Danh Chúa vẹn toàn.

Tôi rao danh Chúa khắp mọi nơi
Khen ngợi – tôn vinh chẳng hết lời
Danh vọng trần gian là mộng ảo
Chỉ có Giê-xu được sống đời.

Đây là bản hát của đời tôi
Tụng ca danh Chúa chẳng hề thôi
Hớn hở vui mừng tôi khen ngợi
Lớn bấy duy Ngài, Giê-xu ơi.

Tôi đã đóng đinh vào thập tự
Chết rồi sự cũ chẳng còn chi
Mà nay tôi sống trong danh Chúa
Đấng Christ dìu tôi mỗi bước đi. (Ga-la-ti 2:20a)

                          Trình Hữu Lân