Thơ: Tin Lành Từ Trời

322

Chúa đã xuống trần em có hay?
Ngài bỏ thiên cung sang đẹp này
Xuống thế làm người trong hang tối
Chuồng chiên Chúa nằm phủ rơm đầy.

Bê-lem thôn nhỏ bừng sáng lên
Mục đồng buồn bã bỗng nhận tin
Con Trời lâm thế trong đêm vắng
Mau đến mà xem, vui sướng lên.

Vội vã mà đi bỏ lại chiên
Tin Lành đã đến khắp mọi miền
Chúa đến cứu người đang hư mất
Ôi lòng mục tử mừng vui liền.

Họ đã gặp Ngài lòng hoan ca
Quỳ xuống thờ tôn, lòng thật thà
Trở về loan báo – Giê-xu đến
Chúa đến cứu người tin nhận Cha.

Tin Lành từ Trời đến thế gian
Bạn hãy cùng tôi loan mọi đàng
Ai ơi nhận tin Ngài – Cứu Chúa
Trọn đời phước hạnh từ Cha ban.

                           Hoa Dã Quỳ