Thơ: Làm Mẹ Thật Khó

948

Chưa ai mở lớp học này

Làm mẹ thật khó mỗi ngày con ơi!

Hy sinh giấc ngủ, giờ chơi

Hy sinh mặc đẹp hợp thời cho con

Hy sinh món ngọt của ngon

Hy sinh tuổi trẻ đỏ hon gót hồng

Hy sinh bạn hữu chờ mong

Hy sinh cả những công lao đêm ngày

Làm mẹ cực cả thân này

Mồ hôi ướt áo đổi đầy bát cơm

Hy sinh nước mắt sớm hôm

Cho con đầy đủ cá, tôm ngọt bùi

Mong cho con sớm nên người

Mong con hiếu thảo mẹ tươi vui lòng

Làm mẹ khó lắm biết không?

Mỗi lần con trẻ cãi không vâng lời

Đánh con đau hết cả người

Giận mình chiều chuộng con thời nó hư

Rắn tay thì dạ chẳng cừ

Xót con roi vọt buồn như rám chiều

Mong con sớm hiểu mọi điều

Mắt mẹ đau đáu đăm chiêu hướng về

Khi nào con có nghiệp nghề

Yên bề gia thất một bề mẹ mong

Làm mẹ vui lắm biết không?

Nhìn con tự lập trong lòng nở hoa

Làm mẹ sớm lắng, chiều lo

Chừng nào con lớn cao to thân hình

Chừng nào con đứng một mình

Chừng nào có thể an bình bước đi

Làm mẹ vui sướng mọi khi

Vui cùng con những thành trì vững an

Vui khi hạnh phúc toả lan

Vui khi thành đạt, tiếng đàn vang xa

Con ơi dầu có mái nhà

Có nhiều tiền của vẫn là hư không

Nếu con bỏ Chúa ngoài lòng

Nếu con từ chối Chúa trong cuộc đời

Nếu con đánh mất Chúa rồi

Là mất tất cả cuộc đời bỏ đi

Vậy nên con nhớ khắc ghi

Chúa là báu vật diệu kỳ của con

Sự nghiệp, tiền của không còn

Tán gia, bại sản, hao mòn sức nay

Nhưng còn có Chúa quí thay

Làm mẹ chỉ muốn con nay thuộc Ngài

Ai tin cậy Chúa lâu dài

Nhận bao phước hạnh láng lai trọn đời

Làm mẹ khó lắm con ơi!

Thiên đàng là chốn đời đời thuộc con.

 

                                                                   Hoa Dã Quỳ