Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 26

863

HTTLVN.ORG – “Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng hãy làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:6) là câu Kinh Thánh nền tảng cho chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang lần thứ 26 với chủ đề “Giống Chúa mỗi ngày” được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Long Xuyên ngày 9/7/2020.

Nhà thờ Tin Lành Long Xuyên, nơi đăng cai tổ chức Hội đồng

Diễn giả của chương trình là  Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm. Tham dự chương trình còn có Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh An Giang, các vị Mục sư Trưởng BĐD tỉnh An Giang, Kiên Giang và TP. Cần Thơ cùng hơn 300 tôi con Chúa.

Chương trình được khai mạc lúc 8 giờ 30 do Mục sư Nguyễn Văn Dư, Ủy viên BĐD hướng dẫn. Sau khi ban hát dẫn HT Long xuyên hướng dẫn hội đồng tôn vinh Chúa, Mục sư Lê Tấn Cam, Trưởng Ban Đại diện có lời chào mừng và đọc diễn văn khai mạc.

Mục sư Lê Tấn Cam, Trưởng Ban Đại diện đọc diễn văn khai mạc 

Hội Thánh Long Xuyên tặng hoa chúc mừng Hội đồng

Ban hát các Hội Thánh An Hòa, Châu Đốc, Tân Hiệp và Ban hát các Giáo phẩm dự phần tôn vinh Chúa

Sứ điệp Bồi linh “Giống Chúa Mỗi Ngày” được Mục sư Mã Phúc Hiệp rao giảng, nhắc nhở mỗi tôi con Chúa phải học theo gương Chúa, phải giống Chúa mỗi ngày qua các tinh thần yêu thương, tha thứ, khiêm nhường.

Diễn giả Hội đồng, Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP

Hội đồng tiếp tục nhóm lại buổi chiều vào lúc 13 giờ 30 dưới sự hướng dẫn của MSNC Nguyễn An Khánh. Ban hát các Hội Thánh Núi Sập, Bình Đức, Tân Châu, Mỹ luông, Tri Tôn và các Chấp sự lần lượt dự phần tôn vinh Chúa.

Mục sư Diễn giả tiếp tục dùng lời Chúa trong Ga-la-ti 5:22 với đề tài “Trung Tín” để nhắc nhở tất cả tôi con Chúa phải trung tín trong tất cả, cả công việc nhỏ và lớn, trung tín cho đến ngày gặp Chúa.

Cảm tạ Chúa mặc dầu tháng 7 vùng Tây Nam Bộ thường mưa và nhiều ngày trước đó mưa lớn, nhưng Chúa cho thời tiết tạnh ráo trong ngày Hội đồng để tôi con Chúa các nơi về dự. Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho chương trình diễn ra bình an, phước hạnh. Lời Chúa đã nhắc nhở con dân Ngài phải giống Chúa mỗi ngày, phải trung tín theo Chúa, phục vụ Chúa, nhớ đến mạng lệnh Chúa truyền mà hết lòng tận tâm phục vụ Chúa, kíp rao báo Tin Lành cứu rỗi cho nhiều người nhận biết và tiếp nhận Ngài trước ngày Chúa đến.

TTV. MS Lê Tấn Cam