Thơ: Kỷ Niệm Mừng Chúa Thăng Thiên

1491

Vui mừng lễ Chúa về trời

Hoàn thành sứ vụ xuống đời cứu nhân.

Dương trần con nối bước chân

Jesus Cứu Chúa rao ân cứu người.

 

Trên trời chắc Chúa vui cười:

Con xong sứ mạng về trời với ta,

Tình ta tình Chúa bao la,

Ta đâu con đấy mới là thỏa mong!

 

 

MS. Lê Duy Linh

26.5.2017

Bài trướcNgày 27/5/2017: Phép Báp-têm hay Truyền Giảng Phúc Âm?
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Ban Phụ Nữ Tỉnh Đăklăk