Thơ: Huyền Nhiệm Đêm Giáng Sinh

644

Đêm năm xưa có vì sao mới mọc
Từ phương đông chiếu rọi suốt canh trường
Giúp hành trình bác sĩ nặng lòng thương
Tìm thờ Chúa từ trời cao giáng thế.

Đêm năm xưa bọn chăn chiên thao thức
Canh chừng bầy không ngại kể gian lao
Bỗng hào quang soi rọi tiếng anh hào
Tin Lành xuống từ trời cho nhân thế.

Đêm năm xưa tiếng ca thiên thần trỗi
Chúc bình an cho nhân thế muôn đời
Sẽ trung hòa những ngăn cách đôi nơi
Con Trời đến thế gian là Cứu Chúa.

Đêm năm xưa Giê-xu, Ngài giáng thế
Đem yêu thương cho nhân thế mong chờ
Trời và người trong một Đấng Thần Nhân
Trang sử mới khai sinh thời ân điển.

Đêm năm xưa Chúa Trời cao vinh hiển
Nằm máng rơm sao đủ ấm thân vàng!
Bọc bằng khăn là Thiên Chúa cao sang
Đấng duy nhất trên trời cao xuống thế.

Đoàn mục tử thức đêm không đến trễ
Kíp tôn thờ chúc tụng Đấng quyền oai
Với lòng thành quỳ gối phước láng lai
Về loan báo “Tin Lành Từ Trời” đến

Giáng Sinh về mọi lòng vui cảm mến
Hãy xua tan mọi lo lắng âu sầu
Nguyện xin bão táp, dịch bịnh qua mau
Xin mọi lòng cùng vui chào đón Chúa.

Từ phố thị đến thôn trang rừng núi
Cùng chung vui mừng ngày Chúa giáng trần
Đem Tin Lành loan báo khắp thế nhân
Giê-xu sắp tái lai rồi bạn nhé…!

 PTK