Thơ: Đấng Yêu Thương

499

Ai chẳng yêu thương thì chẳng biết
Đức Chúa Trời là sự yêu thương
Con đường cứu rỗi cao sâu lắm
Dẫn dắt – quan phòng khắp thế gian
                        (I Giăng 4:8)

Chẳng phải người nào lo tìm kiếm
Cùng ao ước hoài vọng được đâu
Bèn là bởi ơn Ngài thương xót
Sự ban cho ở tận trên cao.
                      (Rô-ma 6:16)

Những sự ở trước mắt
Chỉ là tạm thời thôi
Giàu sang và danh vọng
Như thể áng mây trôi.

Hãy tìm về với Chúa
Để được sống mừng vui
Để thỏa lòng dư dật
Bình an khắp mọi nơi.
                     (II Cô-rinh-tô 4:18)

Mưu định từ người mà ra
Sẽ bị thất bại – xót xa ưu phiền
Điều gì do Chúa mà nên
Thì sẽ phát triển – vững bền dài lâu.
                          (Công 5:28b-29a)

Những kẻ đẹp lòng Chúa
Được ban sự khôn ngoan
Còn những kẻ có tội
Dù tính toán lo toan
Suốt cả đời lao khổ
Mà chẳng được bình an
Thâu góp và chắt chứa
Tro bụi vẫn tiêu tan.
Hãy vui mừng trong Chúa
Cơ nghiệp do Ngài ban
Cuộc đời này gió thổi
Hư không của hư không.
                       (Truyền Đạo 2:26)

Tóc bạn là mão triều thiên
Miễn là tìm thấy cơ duyên công bình.
                      (Châm Ngôn 16:31)

Khi tôi trở về già
Tóc trên đầu đã bạc
Mà tôi vẫn khao khát
Giấu Lời Chúa trong lòng.
Tôi cầu nguyện ước mong
Gieo Lời Chúa cùng khắp
Xin Chúa ban thêm sức
Quyền thế Chúa tỏ ra.
Cho mọi người gần xa
Đều nhờ ơn cứu rỗi.
                     (Thi Thiên 71:18)

                Trình Hữu Lân