Thơ: CUỘC ĐUA THUỘC LINH

2431

“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng”.
I Cô-rinh-tô 9:24

Cơ Đốc nhân như là một lực sĩ
Tham dự vào trong một cuộc chạy đua
Lẽ dĩ nhiên có kẻ thắng người thua
Trong cuộc chạy Chúa bày ra trước mắt (1)

Hết cả thảy chúng ta đều có mặt
Trên hành trình cuộc đua của thuộc linh
Chạy làm sao, phần thưởng thuộc về mình
Không bỏ cuộc giữa chừng khi Chúa đến

Người lực sĩ thuộc linh, rất dễ mến
Trong tác phong, tư cách đến tinh thần
Họ sẵn sàng vì Chúa dám dấn thân
Hầu giựt giải đường đua về Thiên Quốc

Để đạt đích họ phải chịu bắt buộc
Sống kiêng khem, sống kỷ luật hết mình
Sống công bình, tiết độ biết hi sinh
Nhắm mục đích, kiên tâm mà tiến tới

Không dừng chân vì một chút danh lợi
Cứ quên đi mọi sự ở đằng sau
Không ham mê vật chất với sang giàu
Hay an nghỉ trên niềm vui lạc thú

Phải đoạn tuyệt với chính con người cũ
Là tác nhân gây trở ngại cho mình
Là cái đà ngăn cuộc đua thuộc linh
Đem thất bại, cho ta nhiều đau đớn

Người lực sĩ thuộc linh thường dậy sớm
Lắng tai nghe lời phán dạy của Ngài (1)
Nhờ Chúa ban thêm sức thật dẻo dai
Chạy cho hết đường đua không mỏi mệt

Không vì chút đam mê mà mất hết
Quên mục tiêu, quên cả bản thân mình
Người lực sĩ trong suốt cuộc linh trình
Không cho phép mình thờ ơ sao nhãng

Phải nhận biết khả năng mình giới hạn
Sống khiêm nhường nhờ cậy Đức Thánh Linh
Đừng tự mãn rồi ỷ lại sức mình
Chạy lệch hướng, bá vơ và đánh gió (2)

Dẫu thất bại cũng không bao giờ bỏ
Quyết đứng lên trên chỗ ngã của mình
Không nản lòng, giục lòng cứ kiên trinh
Nhắm mục đích hăng say mà tiến bước

Con đường hẹp, dẫn đến nguồn ơn phước
Sẵn để dành cho kẻ thắng cuộc đua
Là cơ nghiệp không ai có thể mua
Chúa sẽ thưởng cho người xong sự chạy.

Ngô Quang Minh

1. Ê sai 50: 4b
2. I Cô rinh tô 9:26

Bài trướcUB.TTN – Thông Báo V/v Trại Bồi Linh Thanh Niên 2024
Bài tiếp theoTiền Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Tiền Giang 08/01/2024