Thơ: Bước Đi Trong Sự Sáng

451

Sự sáng có đâu ở dương trần?
Con người lẫn quẫn mớ phân vân
Trắng đen phân định li ranh giới
Sáng tối khó khăn để tách phần.

Sự sáng ở trên nước Thiên đàng
Bởi tiếng phán Ngài có thế gian
Tạo nên vũ trụ xinh đẹp thế
Cho người quản trị sống bình an.

Quỉ vương gian ác chẳng chịu nghe
Cám dỗ con người phá rào che
Xâm chiếm cõi lòng gieo tang tóc
Bẻ cong lẽ thật để lập phe.

Thế giới ngày nay thật khiếp kinh
Mưu mô quỷ quyệt thấy rùng mình
Đàm phán hòa bình nhưng dạ thú
Bóng tối phủ trùm cả tâm linh.

Người trong sự sáng sẽ bình an
Có Chúa cùng đi mọi nẽo đàng
Dầu khi chân vấp nhưng không ngã!
Thánh Linh dẫn dắt đứng thẳng hàng.

Đi trong sự sáng có Chúa thôi
Lời hứa sắc đinh Chúa định rồi
Ngài là sự sáng soi nhân thế
Bình an vui thỏa bởi Giê-xu.

Mau về bên Chúa hỡi người ơi
Vơi đi gánh nặng ở trên đời
Ai đến bên Ngài được yên nghỉ
An bình phước hạnh cõi đời đời./.

PTK