THƠ: Bình An Cho Loài Người

1379

 

Nhân loại khát khao chữ bình an

Nhưng tìm đâu được ở thế gian,

Bởi cớ loài người sa chước quỉ

Tội lỗi gây nên máu lệ tràn!

 

Chúa biết con người rất khổ tâm

Theo dấu tiền nhân bước lạc lầm

Giữa Chúa với người là vực thẳm

Đường về Thiên Quốc vẫn mù tăm.

 

Từ đó tự người vẽ hướng đi,

Tôn giáo mọc lên khắp đông tây,

Thờ người, thờ vật, thờ ma quỉ

Mê tín càng thêm, khổ càng đầy.

 

Một số tôn sùng những triết gia,

Tưởng rằng triết lý sẽ giúp ta.

Triết lý viễn vông không thực tế

Đường về chân lý vẫn vời xa!

 

Tuyệt vọng bao trùm khắp nơi nơi

Chúa thương ban Con Một xuống đời,

Giê-xu Chân Lý là Nguồn Sống,

Là Đường cho kẻ bước chơi vơi.

 

Ngài đến làm người giữa thế gian

Giáng sinh trong máng cỏ tồi tàn

Chịu chết thay người trên Thập Giá

Thân Ngài đau đớn huyết lệ chan.

 

Ba ngày thạch mộ Chúa nằm yên

Sống lại vẻ vang bởi Linh quyền

Tin Lành truyền giảng ra khắp chốn

Cứu người trong cảnh khổ triền miên.

 

Hằng tỉ tội nhân khắp địa cầu

Quay về thờ phượng Đấng Chí Cao

Tiếp nhận hồng ân Giê-xu Christ

Cuộc sống thỏa vui phước ơn dào.

 

Hôm nay kỷ niệm Chúa xuống đời,

Thánh nhạc vang rền khắp nơi nơi.

Khuyên ai còn sống trong tuyệt vọng,

Kíp nhận Bình An Chúa cho người.

 

 

TX 21/ 11/ 2014. MS Võ Đình Đán

 

Bài trướcSuy Nghĩ Từ Đại Dịch Ebola
Bài tiếp theoBài thứ 325: An Nghỉ Trong Chúa