Thái Độ Đối Với Thế Gian – 5/10/2017

1766

 

I Giăng 2:15-17

15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. 

Câu gốc: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” mà Sứ đồ Giăng đề cập ở đây có nghĩa gì? Ông khuyên Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào đối với thế gian và những vật thuộc về nó? Ông cho biết thế gian sẽ ra sao? Chúng ta được nhắc nhở gì về nếp sống thuộc linh giữa đời qua bài học này?

Sứ đồ Giăng nhấn mạnh về “thế gian” khi ông đề cập đến sáu lần trong ba câu Kinh Thánh này. Từ “thế gian” ở đây không giống với từ “thế gian” mà Đức Chúa Trời yêu trong Giăng 3:16. Chúa “yêu thế gian” là yêu loài người mà Ngài đã tạo dựng; còn “thế gian” Sứ đồ Giăng nói đến ở đây là những quan điểm chống lại Đức Chúa Trời và không công nhận Ngài. “Thế gian” này là lối sống tập trung vào cuộc đời hiện tại, sống theo bản năng và ước muốn cá nhân, không quan tâm đến cõi vĩnh hằng. Do đó, Sứ đồ Giăng khuyên “chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa,” vì một khi đã yêu mến thế gian này thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời được (câu 15).

Sứ đồ Giăng cũng nêu rõ những sự thuộc về thế gian, đó là: (1) “sự mê tham của xác thịt” là bận tâm thoả mãn những ham muốn của xác thịt; (2) “mê tham của mắt” là khao khát mãnh liệt về những điều mình thấy, hướng về vật chất, bề ngoài; (3) “sự kiêu ngạo của đời” là bị lôi kéo theo địa vị và danh vọng tạm bợ của trần gian. Chính bà Ê-va đã bị ba điều này cám dỗ mà dẫn đến tội không vâng lời Chúa (Sáng Thế Ký 3:6) khiến cả nhân loại phải nhận lấy hậu quả của tội lỗi. Tất cả những điều này không phải đến từ Chúa mà từ thế gian (câu 16). Cuối cùng, Sứ đồ Giăng khẳng định những dục vọng của thế gian rồi sẽ qua đi, và chỉ những “ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời” thì mới tồn tại mãi mãi (câu 17). Đây là lý do rõ ràng nhất để nhắc nhở chúng ta nhìn lại xem mình nên có thái độ nào đối với thế gian: yêu mến, chạy theo hay khước từ và làm theo Lời Chúa?

Trước khi bước vào sự khổ nạn và lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15). Chúa biết môn đồ Ngài rất dễ sa vào cám dỗ khi còn ở trong trần gian này nên Ngài xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ. Ngày nay, Chúa cũng muốn chúng ta dù vẫn còn sống trong thế gian nhưng đừng để thế gian tiêm nhiễm, đừng chạy theo những sự mê tham của xác thịt, ngược lại, hãy cậy ơn Chúa để sống theo ý muốn Ngài và thu hút người khác đến với Chúa.

Bạn có yêu thế gian và làm theo những sự tham mê của nó không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn có thái độ quay lưng lại với những sự mê tham của trần gian này, và hướng tấm lòng, tâm trí con về những điều ở trên trời và còn lại đời đời.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa Tại Nhà Nguyện Đất Bằng, Tỉnh Gia Lai
Bài tiếp theoThông Báo 2: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ VTKTH và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội