Thông Báo 2: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ VTKTH và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

15925

Bài trướcThái Độ Đối Với Thế Gian – 5/10/2017
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 10/2017