Tây Ninh: Hiệp Nguyện Quý II/2019

494

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 15/6/2019, hơn 50 con cái Chúa đến từ các Hội Thánh và Điểm Nhóm trong tỉnh Tây Ninh đã cùng nhóm thờ phượng Chúa trong kỳ hiệp nguyện quý II/2019 tại Điểm Nhóm Tin Lành Tân Châu. Về tham dự chương trình có sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội – diễn giả của chương trình hiệp nguyện.

Nương trên Lời Chúa trong Công vụ 8:26-40, Mục sư diễn giả đã giảng Lời Chúa với đề tài “Người Được Chúa Sai”. Qua Lời Chúa, Mục sư diễn giả nhắc nhở cho quý tôi tớ, con cái Chúa hãy ước ao được Chúa sai đi như Ê-sai năm xưa, và để được Chúa sai đi cần phải có khải tượng, phải vâng lời Chúa cách tuyệt đối. Bên cạnh đó, là chứng nhân cho Chúa thì phải hiểu biết Lời Chúa và có lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa
Ban hát Mục Sư, Truyền Đạo & các phu nhân tôn vinh Chúa
Ban hát Chấp sự và Nhân sự tôn vinh Chúa

Sau khi MSNC Nguyễn Vũ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa, các con cái Chúa đã chia ra nhiều tổ cầu nguyện cho những vấn đề của các Hội Thánh và Điểm Nhóm:

1. Chi Hội Trảng Bàng:

 • Cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ tài chánh để gắn hệ thống camera an ninh và sửa chữa nơi cho con cái Chúa để xe mỗi Chúa nhật.
 • Hội Thánh cần có thêm nhân sự để hầu việc Chúa.
 • Mục sư Quản nhiệm sắp thuyên chuyển nhiệm sở.

2. Chi Hội Tây Ninh:

 • Mở Điểm Nhóm ở huyện Dương Minh Châu.
 • Các Điểm Nhóm sinh hoạt được ổn định.

3. Điểm Nhóm Phước Chỉ:

 • Xin Chúa sớm sai phái tôi tớ Chúa đến lo công việc nhà Chúa.
 • Xin Chúa tiếp trợ tài chánh và có nhân sự để gây dựng nhà Chúa.

4. Điểm Nhóm Bến Chò:

 • Vấn đề mua đất để xây dựng cơ sở nhà Chúa (hiện tại vẫn đang nhóm tạm tại nhà của một con cái Chúa).
 • Tạ ơn Chúa cho Thánh Kinh Hè được tổ chức tại Điểm Nhóm mọi sự được tốt.

5. Điểm Nhóm Thạnh Tân:

 • Con cái Chúa nhóm lại ít vì nhiều lý do khác nhau, xin Chúa thăm viếng Điểm Nhóm và từng con cái Chúa.

6. Điểm Nhóm Tân Thành:

 • Con đường trước Điểm Nhóm đang được làm lại và sẽ cao hơn sân bên trong của Điểm Nhóm. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh (khoảng 40 – 50 triệu) để nâng cao sân của Điểm Nhóm hầu cho không bị nước chảy ngược từ ngoài đường vào Điểm Nhóm trong mùa mưa.
 • Xin Chúa cho đức tin con cái Chúa được vững vàng, đời sống tâm linh tăng trưởng.

7. Điểm Nhóm Hòa Hội:

 • Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để xây dựng tư thất và sớm có tôi tớ Chúa về lo công việc nhà Chúa.
 • Điểm Nhóm Hòa Hội nằm trong khu vực biên giới, tình hình xã hội có nhiều phức tạp, xin Chúa giữ gìn con cái Chúa.
 • Dự kiến thực hiện chương trình “Bếp ăn tình thương” tại Điểm Nhóm.

8. Điểm Nhóm Tân Châu:

 • Đã thực hiện xong việc xây dựng: phòng sinh hoạt cho thiếu nhi và phòng họp Ban Chấp sự với kinh phí 100 triệu, hiện Điểm Nhóm còn nợ tiền vật tư là 24 triệu, xin Chúa tiếp trợ.

9. Điểm Nhóm Tân Biên:

 • Xin Chúa thúc giục lòng con cái Chúa trong công tác chứng đạo.
 • Đời sống đức tin con cái Chúa được mạnh mẽ.

Các tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11g30 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phó Tổng Thủ quỹ. Tin Lành truyền đến Tây Ninh vào những năm 1930 gặp phải nhiều khó khăn cho đến ngày nay, nhưng tạ ơn Chúa, từng lúc Ngài đã mở đường cho việc truyền giảng Tin Lành và kết quả là nhiều Điểm Nhóm được thành lập. Đến nay đã có 5/8 huyện của tỉnh Tây Ninh đã có Hội Thánh, Điểm Nhóm. Con cái Chúa nỗ lực hết sức bởi ơn Chúa ban cho để có thể thêm một Điểm Nhóm được thành lập tại huyện Dương Minh Châu trong năm 2019.

Đến năm 2020, là thời điểm tròn 90 năm Tin Lành đến Tây Ninh, tôi tớ và con cái Chúa ước ao Chúa mở đường để mỗi huyện của tỉnh Tây Ninh đều có ít nhất một Điểm Nhóm, vì vậy xin Hội Thánh khắp nơi xa gần thêm lời cầu nguyện cùng với sự nỗ lực của con cái Chúa hầu cho đạo Chúa sớm được truyền đến huyện Hòa Thành và Bến Cầu, là hai huyện trong tỉnh Tây Ninh chưa có Hội Thánh hoặc Điểm Nhóm.

TTV. TĐ Nguyễn Xuân An