Tấn Tới Trong Sự Nhận Biết Chúa – 18/1/2019 

1363

 

Giăng 17:24-26

24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 25 Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. 26 Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. 

Câu gốc: “Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26 cho thấy tình yêu Đức Chúa Cha dành cho con dân Chúa như thế nào? Để kinh nghiệm tình yêu diệu kỳ ấy cần phải đáp ứng điều kiện gì? Làm thế nào để chúng ta luôn được tấn tới trong sự nhận biết Chúa?

Đọc chậm rãi và ngẫm suy câu 26, chúng ta vô cùng kinh ngạc khi biết được tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như thế nào. Chúa Giê-xu đã cầu xin Đức Chúa Cha yêu con dân Chúa bằng chính tình yêu vô cùng sâu rộng và cao vời mà Ngài đã yêu Chúa Giê-xu. Thật diệu kỳ! Cha yêu Chúa Giê-xu thể nào thì Ngài cũng yêu chúng ta thể ấy! Nhưng vẫn chưa hết. Chúa Giê-xu cầu xin tình yêu quá đỗi cao sâu đó ở trong chúng ta và chính Chúa Giê-xu cũng ở trong chúng ta nữa! Tấm lòng của Chúa Giê-xu đối với môn đồ thật không bút nào tả xiết. Chúa không muốn lìa họ mà muốn Ngài ở đâu thì những người Cha giao cho Ngài cũng ở đó để cùng chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa (câu 24).

Tuy nhiên, để kinh nghiệm được tình yêu thương diệu kỳ của Đức Chúa Cha, cần phải đáp ứng một điều. Đó là phải tấn tới trong sự nhận biết Chúa. Trong phần đầu của câu 26, Chúa Giê-xu thưa với Cha rằng: “Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa,…” Chúa Giê-xu tỏ bày Cha liên tục, đòi hỏi sự nhận biết Cha của chúng ta cũng phải là một tiến trình liên tục. Chúa đã tỏ bày, Ngài lại tiếp tục tỏ bày thêm nữa để sự nhận biết Cha của con dân Chúa ngày càng thêm lên như Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Phi-e-rơ 3:18a). Như vậy, khi chúng ta càng tấn tới trong sự nhận biết Chúa thì càng kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Cha càng thêm.

Ngày nay, Chúa bày tỏ chương trình và ý Ngài cho chúng ta qua Kinh Thánh. Có lẽ trong chúng ta không ai là người không muốn được Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng tình yêu cao sâu mầu nhiệm ấy, và còn mong được Chúa Giê-xu luôn ở trong chúng ta nữa. Vậy làm thế nào để nhận được điều kỳ diệu này? Bí quyết chính là nhận biết Cha. Không phải chúng ta chỉ nhận biết Chúa bằng sự hiểu biết của lý trí nhưng còn là sự nhận biết ý Chúa và sống theo ý Ngài. Đó là nếp sống yêu thương và hiệp một trong Chúa để chẳng những chúng ta vui thỏa trong tình yêu kỳ diệu của Chúa, mà nhiều người chung quanh chúng ta còn nhận biết Chúa qua nếp sống của chúng ta nữa.

Người khác có nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua nếp sống của bạn không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì tình yêu quá đỗi cao sâu mà Chúa dành cho con dù con chẳng xứng đáng chi. Xin cho con siêng năng học Lời Chúa để sự nhận biết Chúa và ý Chúa ngày càng thêm lên, và qua đó, nhiều người biết Chúa qua nếp sống của con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org