Sống Vì Tha Nhân – 7/12/2018

1205

 

Ê-sai 58:8-12

 8 Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. 9 Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; 10 nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. 11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. 12 Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là Kẻ tu bổ sự hư hoại, và Kẻ sửa đường lại cho người ở. 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời có lời hứa gì cho dân Y-sơ-ra-ên? Để nhận được lời hứa ấy, họ phải sống thế nào? Bạn đã nhận được những phước hạnh nào Chúa hứa ban? Bạn đã sống vì tha nhân như thế nào?

Sau khi Đức Chúa Trời trách dân Y-sơ-ra-ên về những sự giả hình của họ trong việc kiêng ăn, Ngài đưa ra những lời hứa vô cùng quý báu dành cho họ nếu họ sống chân thật. Dân Chúa ngày xưa nhiều lần xây bỏ luật pháp và chống nghịch Chúa. Rồi khi bị Chúa trách phạt, họ quay trở lại nhưng cũng không hết lòng thờ phượng Chúa. Họ kiêng ăn như một hình thức tôn giáo nhưng nếp sống thì ích kỷ, vô tâm và thậm chí còn vô tín. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng đang sống trong tình trạng như thế. Họ cũng đi nhà thờ mỗi Chúa nhật, cũng cầu nguyện, cũng dâng hiến, nhưng vẫn sống cho chính mình, không quan tâm đến người xung quanh. Họ giữ tất cả những nghi thức tôn giáo nhưng không làm theo Lời Chúa dạy!

Lời Chúa phán rất rõ ở đây: “nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa” (câu 10). Đó là một nếp sống vì tha nhân, biết quan tâm đến những người nghèo đói, sẵn lòng chia sẻ với người khốn cùng. Trong chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Ngài đã để lại một tấm gương về lòng thương xót rất tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Ngài luôn bênh vực người bị hà hiếp, giúp đỡ người khốn cùng, bảo vệ người neo đơn, và làm ơn cho kẻ có tội. Ngài đã phán: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành và thành tín. Lời hứa của Ngài dành cho những người biết sống bày tỏ lòng thương xót với người khác thật tuyệt vời làm sao! Người đó sẽ tràn ngập sự vui mừng và tỏa sáng như ban mai. Người sẽ được chữa lành và được Chúa bảo vệ trong sự vinh hiển Ngài (câu 8). Mọi lời cầu xin của người sẽ được Chúa đáp lời (câu 9). Người sẽ được Chúa dẫn dắt và chu cấp mọi nhu cầu cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Người sẽ được Chúa ban phước và có một đời sống được phục hồi, phong phú và sung mãn (câu 11-12).

Ai trong chúng ta cũng muốn được hưởng những phước hạnh như Lời Chúa hứa trong phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng cũng không ít người lại chẳng sống như Lời Chúa dạy. Vậy thì làm thế nào có thể kinh nghiệm được lời hứa phước hạnh Chúa ban? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là một lời hứa có điều kiện, nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta biết sống vì tha nhân, biết mở lòng trước những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy lời hứa ban phước của Chúa.

Bạn có quan tâm đến tha nhân trong nếp sống hàng ngày của mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống vì tha nhân, biết mở lòng trước những hoàn cảnh khó khăn, để con kinh nghiệm được lời hứa Chúa ban.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org