“Sống Tận Hiến” – Bồi Linh Trung Tráng Niên Hậu Giang

636

HTTLVN.ORG – Hằng năm vào khoảng trung tuần tháng 11, Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Hậu Giang có tổ chức ngày bồi linh – thông công cho các ban Trung Tráng niên của các Hội Thánh trong tỉnh. Chương trình năm nay diễn ra vào ngày 14/11/2019 tại nhà thờ Tin Lành Long Mỹ với sự tham dự của khoảng 150 người đến từ 6 Hội Thánh: Đông Phú, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Thạnh Xuân, và Đông Phước.

Chủ đề của chương trình là “Sống tận hiến” do Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội làm diễn giả.

Quang cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ

Mở đầu, MS Lê Duy Linh, Quản nhiệm Hội Thánh Long Mỹ, nơi đăng cai tổ chức, có lời hoan nghinh chào mừng quí tôi tớ Chúa và từng ban Trung Tráng niên. 

Chương trình thờ phượng buổi sáng và chiều diễn ra đầy ơn, tôi con Chúa được khích lệ và mừng vui. Các ban Trung Tráng niên của sáu Hội Thánh lần lượt dâng lên Chúa những hợp ca ngợi khen, chúc tụng Chúa cách hết lòng.

Buổi sáng, Mục sư diễn giả nương trên Kinh Thánh Rô-ma 12:1,2 rao giảng sứ điệp “Sống tận hiến”. Mục sư nhấn mạnh Chúa đã tận hiến vì chúng ta, Chúa chẳng tiếc gì đối với chúng ta, chúng ta cũng nên chẳng tiếc gì đối với Chúa.

Buổi chiều, Mục sư diễn giả nương trên Kinh Thánh Rô-ma 14:8, khích lệ trung tráng niên “sống cho Chúa” vì Chúa đã cứu linh hồn chúng ta, nên chúng ta phải đóng đinh bản ngã, xác thịt mình để sống đời sống mới phục vụ Chúa, sẽ kinh nghiệm nhiều phước hạnh khi sống cho Chúa.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội làm diễn giả

Trong khi chương trình diễn ra thì có những cơn mưa làm mát mẻ thân thể. Bên trong nhà thờ, lời Chúa làm mát mẻ, bổ hồn linh cho các thành viên tham dự.

TTV. MS Lê Duy Linh