Sống Sai Mục Đích – 22/3/2023

14658

 

 

Giê-rê-mi 41:4-10

“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ích-ma-ên tiếp tục phạm tội như thế nào? Cuộc đời và tội lỗi của ông Ích-ma-ên cho thấy ông đã sống sai mục đích của Đức Chúa Trời ra sao? Bạn được cảnh tỉnh gì qua bài học hôm nay?

Không dừng lại với tội giết Tổng đốc Ghê-đa-lia, ông Ích-ma-ên tiếp tục phạm tội gian dối và giết người khi một đoàn dân tám mươi người từ Si-chem, Si-lô, Sa-ma-ri đang trên đường đến Nhà của Đức Chúa Trời với lễ vật là của lễ chay và nhũ hương. Trước bộ dạng đáng thương của đoàn người hành hương (câu 5), bày tỏ tấm lòng bên trong đang đau đớn tột cùng về thành Giê-ru-sa-lem thất thủ. Thế nhưng, hình ảnh đáng thương ấy chẳng mảy may cảm động ông Ích-ma-ên, trái lại, ông còn nhẫn tâm cùng với mười người của mình xông vào giết bảy mươi người trong đoàn dân và quăng thây họ xuống một cái hố do Vua A-sa đào sẵn trước đó để dùng cho việc cần của quốc gia (câu 7, 9). Mười người còn lại trong đoàn dân được thoát chết vì họ hứa sẽ cung cấp cho ông Ích-ma-ên “lúa mì, tiểu mạch, dầu, và mật” (câu 8). Lời Kinh Thánh mô tả khiến người đọc phải kinh khiếp về sự tàn độc của ông Ích-ma-ên: “Ấy là cùng một cái hố đó mà Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, đã lấp đầy xác chết” (câu 9). Sau đó, ông Ích-ma-ên còn bắt dân sót tại Mích-ba đi làm phu tù, rồi dẫn đi qua xứ Am-môn (câu 10).

Những điều ông Ích-ma-ên đã làm cho thấy ông sống hoàn toàn sai mục đích của Đức Chúa Trời. Vốn xuất thân là dòng hoàng tộc, đáng ra ông phải là người cùng Tổng đốc Ghê-đa-lia gánh vác công việc, cùng nhau củng cố và chăm sóc dân tộc mình sau biến cố đau thương của đất nước. Nhưng ông lại là người giết tổng đốc và bắt dân mình sang làm phu tù cho dân Am-môn, là dân tộc phải đón nhận sự hình phạt của Đức Chúa Trời vì đời sống không tin kính và bắt hiếp dân của Chúa (Phục Truyền 23:3-6). Ngoài ra, những việc làm của ông Ích-ma-ên chứng tỏ ông có khả năng và tài lãnh đạo, nhưng ông lại dùng tất cả những khả năng và cơ hội Đức Chúa Trời ban cho vào mục đích sai lạc, và phục vụ sai đối tượng là dân Am-môn.

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta thay vì sử dụng sức khỏe, thời gian, khả năng, tiền bạc,… cùng sự tự do trong Đấng Christ để phục vụ Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài, thì chúng ta lại dùng những điều Chúa ban cho để phục vụ sai mục đích là bản ngã, tham vọng, ích kỷ… Mong rằng gương xấu của ông Ích-ma-ên cảnh tỉnh mỗi chúng ta. Hãy sử dụng tài năng, ân tứ và những điều Chúa ban để phục vụ Chúa và Hội Thánh Ngài.

Bạn đang sử dụng những điều tốt lành Chúa ban như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài đã ban cho con được tự do trong Đấng Christ cùng ân tứ để phục vụ Ngài. Xin Chúa vui dùng đời sống con và giúp con luôn “dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.”

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHdĭp Soh Hdră Kñăm – 22/3/2023
Bài tiếp theoTrà Vinh: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đôn Châu