Sóc Trăng: Truyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Đại Ngãi Và Thới An Hội

754

HTTLVN.ORG – Ngày 19/6/2020, Hội Thánh Đại Ngãi và Thới An Hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi truyền giảng Tin Lành kết hợp tặng kính lão cho thân hữu. Chương trình thực hiện với sự hỗ trợ của Hội Thánh Chúa tại TP. Hồ Chí Minh.

Lúc 9 giờ, chương trình tại nhà thờ Tin Lành Đại Ngãi diễn ra với hơn 120 thân hữu tham dự. Mục sư Nguyễn Văn Hưng chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với đề tài Tình yêu thương, nhấn mạnh vì yêu nhân loại mà Chúa Giê-xu bằng lòng đến thế gian chịu chết thay chúng ta. Muốn nhận tình yêu ấy, mỗi người phải bằng lòng tin nhận Ngài. Qua đó, Mục sư kêu gọi thân hữu nhận biết mình có tội và hãy ăn năn tin Ngài.

Quang cảnh tại nhà thờ Tin Lành Đại Ngãi

Mục sư Nguyễn Văn Hưng chia sẻ sứ điệp Phúc Âm

Thân hữu tiếp nhận Chúa

Tại HTTL Thới An Hội

Tiếp đến, vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra chương trình tương tự tại nhà thờ Tin Lành Thới An Hội. Mặc dù thời tiết nóng gắt, nhưng thân hữu đã có mặt tham dự theo lời mời của Hội Thánh cách đông đủ với khoảng 100 người. Sau lời mời gọi của Mục sư Nguyễn Văn Hưng, đã có rất đông thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Đo thị lực để thân hữu nhận kính

Thân hữu tin Chúa tại nhà thờ Tin Lành Thới An Hội

Xin thêm lời cầu nguyện để hai Hội Thánh Chúa đủ ơn chăm sóc hơn 200 thân hữu đã cầu nguyện tin nhận Chúa để họ được lớn lên trong ơn của Ngài.

TTV. Trần Giám