Rao Ra Sự Chết Của Chúa – 23/6/2020

2064

 

I Cô-rinh-tô 11:26

“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm mỗi tín hữu cần thực hiện khi dự Lễ Tiệc Thánh là gì? Chúng ta phải thực hiện trách nhiệm này trong bao lâu? Bạn đã thực hiện trách nhiệm này trong thời gian qua như thế nào?

Thánh Lễ Tiệc Thánh không đơn giản là nghi thức để mọi Cơ Đốc nhân phải thực hiện như một trách nhiệm tôn giáo. Nhưng người tham dự Tiệc Thánh cần phải thực hiện với một thái độ đúng đắn và một trách nhiệm kèm theo. Trách nhiệm đó được chính Chúa Giê-xu truyền dạy “…rao sự chết của Chúa”. Chúa không quy định cụ thể về thời gian bao lâu cử hành Lễ Tiệc Thánh một lần. Hội Thánh Tin Lành quy định cử hành Thánh Lễ Tiệc Thánh vào mỗi Chúa nhật đầu tháng. Lời Chúa dạy mỗi lần “ăn bánh này, uống chén này” thì phải “rao sự chết của Chúa,” nghĩa là phải thực hiện công tác chứng nhân cho Đức Chúa Giê-xu Christ. Trách nhiệm ấy không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian nhất định nào, hay trong hoàn cảnh nào, nhưng là rao truyền không ngừng nghỉ cho đến khi Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Như vậy, mỗi lần tham dự Thánh Lễ Tiệc Thánh chúng ta có cơ hội được nhắc nhở về sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ đã chịu để đem đến cho chúng ta địa vị mới phước hạnh trong Nước Thiên đàng, và cũng là cơ hội nhắc nhở chúng ta trách nhiệm rao truyền sự hy sinh của Ngài để muôn dân muôn nước biết đến và tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời.

Mỗi tháng được dự Lễ Tiệc Thánh một lần, nhưng chúng ta vẫn thường quên đi việc thực hiện trách nhiệm là một chứng nhân cho Chúa. Có thể chúng ta có thực hiện công tác này khi còn là thành viên trong Ban chứng đạo của Hội Thánh, hay trong nhiệm kỳ chấp sự. Nhưng khi mãn nhiệm kỳ chúng ta không còn sốt sắng trong công tác nữa. Hoặc có một lý do nhiều người rất thường nói để thoái thác trách nhiệm làm chứng nhân, đó là “Tôi không có ơn này”. Cần nhớ đây không phải là ơn mà chính là trách nhiệm chúng ta phải làm khi đã nhận lãnh ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng ta thực hiện trách nhiệm “rao sự chết của Chúa” bằng nhiều cách. Có thể bằng sự rao giảng Lời Chúa cho nhiều người nghe và nhận biết Chúa. Có thể là cá nhân chứng đạo cho bạn bè, người thân trong gia đình. Cũng có thể mời thân hữu đến trong các chương trình truyền giảng của Hội Thánh v.v… Chính qua việc thực hiện trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta bày tỏ cách rõ ràng và sâu sắc nhất việc chúng ta nhớ đến Đức Chúa Giê-xu trong mỗi lần dự Thánh Lễ Tiệc Thánh.

Mỗi khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh, bạn có nhận ra trách nhiệm phải rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến là cấp bách không?

Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng ban cho con mạng lệnh phải đi rao báo về sự chết hy sinh chuộc tội của Ngài cho mọi người được biết và tin, xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ mạng lệnh này và nhận được sự thôi thúc của Đức Thánh Linh để trung tín, sốt sắng thực hiện mạng lệnh ấy cho tới lúc Ngài trở lại.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org