Đắk Lắk: Cung Hiến Nhà Nguyện Hội Thánh Buôn Mbơn

431

HTTLVN.ORG – Lễ Cảm tạ Chúa và Cung hiến nhà nguyện Hội Thánh Buôn Mbơn thuộc huyện Mđrăk được tổ chức vào sáng ngày 19/6/2020 trong niềm vui mừng của nhiều tôi con Chúa trong khu vực.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II, nhị vị Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội là Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Phạm Sính, các Mục sư trong Ban Đại diện và khoảng 700 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh.

Mục sư Nhiệm chức Y-Tơng Hwing hướng dẫn chương trình, Mục sư Nhiệm chức Y-Tip Hwing – Đặc trách Hội Thánh có lời giới thiệu và chào mừng quan khách, Mục sư Lemous – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk cầu nguyện dâng buổi lễ cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Sau các bài hát tôn vinh Chúa của Ban hát Hội Thánh và bài làm chứng về ơn Chúa trên Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II, đã có Lời Chúa cho Hội Thánh với đề tài: “Nhà Của Chúa”, Kinh Thánh nền tảng: Giăng 2:13-17; Ma-thi-ơ 21:13, câu gốc: Ê-sai 56:7a, nhắc nhở tôi con Chúa ý thức nhà của Chúa là nơi thờ phượng Chúa, nơi biệt riêng ra thánh và nơi tương giao thiêng liêng với Chúa. Mục sư Võ Văn Tự Cường cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Trước đó, Hội Thánh đã tổ chức đêm thánh nhạc truyền giảng Phúc Âm với đề tài: “Hai Con Đường”, diễn giả là Mục sư Y-Thun Buôn Krông, Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:13, 14. Có khoảng 500 người tham dự. Kết quả 46 người trở lại với Chúa, và khoảng 70 người tái xác quyết niềm tin nơi Chúa Cứu thế Giê-xu.

Buổi lễ kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Huỳnh Sĩ Hùng. Nghi lễ diễn ra trong sự bình an, vui mừng, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa.

 

TTV. Elisha

 

Quang cảnh của buổi lễ
Mục sư Nhiệm chức Y-Tip Hwing có lời giới thiệu và chào mừng quan khách

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa
Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II giảng Lời Chúa
Mục sư Võ Văn Tự Cường cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Mục sư Huỳnh Cường, Ủy Viên Tổng Liên Hội thực hiện nghi thức cung hiến
Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II cầu nguyện cung hiến nhà nguyện
Chúc mừng và tặng quà
Mục sư Trí sự Huỳnh Sỹ Hùng chúc phước