Chủ Nhật 01/10/2023
Trang chủ Quảng Ngãi: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm II, Khóa 4 007.Khóa sinh cầu nguyện dâng mình hầu việc Chúa

007.Khóa sinh cầu nguyện dâng mình hầu việc Chúa

006.Mục sư Đinh Tấn Vĩnh giảng lời Chúa trong chương trình bế giảng
008.Mục sư Nguyễn Ngọc Phương tổng kết khóa học trong chương trình bế giảng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT