Thứ Tư 04/10/2023
Trang chủ Quảng Ngãi: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm II, Khóa 4 006.Mục sư Đinh Tấn Vĩnh giảng lời Chúa trong chương trình bế giảng

006.Mục sư Đinh Tấn Vĩnh giảng lời Chúa trong chương trình bế giảng

005.Khóa sinh năm tốt nghiệp tôn vinh Chúa
007.Khóa sinh cầu nguyện dâng mình hầu việc Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT