Thứ Tư 29/11/2023
Trang chủ Quảng Nam: Hội Thánh Hiệp Đức – Niềm Vui Nhân Đôi 4. MS Trần Việt Tuấn Anh hướng dẫn CT

4. MS Trần Việt Tuấn Anh hướng dẫn CT

3Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện khai lễ
5. Mục sư Trần Đình rao giảng sứ điệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT