Thứ Ba 27/02/2024
Trang chủ Quảng Nam: Hiệp Nguyện Tháng 2/2024 07. Mục sư Võ Đình Đán nhắc nhở các công tác điều hành Chi hội.

07. Mục sư Võ Đình Đán nhắc nhở các công tác điều hành Chi hội.

05. Mục sư Võ Đình Đán thực hiện nghi thức dâng con trẻ cho cháu Hồ Tạ Nguyên Nhiệm (con của ÔB MsNc Hồ Đức Phi).
08. Mục sư Trần Đình thông báo các công tác Mục vụ trong tỉnh.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT