Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Ninh Thuận

1029

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30 ngày 11/09/2017, Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2018-2019 đã được tiến hành tại nhà thờ Tin Lành Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự Hội đồng có MS Võ Thành Phê – Ủy viên Mục vụ tỉnh Ninh Thuận, Chủ tọa Hội đồng. Mục sư Kiều Bảo Toàn – Trưởng Ban Đại diện, cùng 20 Giáo phẩm và Chấp sự của 07 Chi Hội trong tỉnh. Ngoài ra, hiện diện trong Hội đồng có khoảng 40 Chấp sự, nhân sự từ các Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong toàn tỉnh về tham dự hiệp nguyện.

MSNC Mơnum Lanh Tin hướng dẫn chương trình. MS Kiều Bảo Toàn cầu nguyện dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và ban phước.

MS Võ Thành Phê dùng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:20 với đề tài “Củng Cố Và Phát Triển”, khích lệ những người tham dự tinh thần xây dựng và phát triển Hội Thánh. MS Đỗ Sơn Thái cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

MS Kiều Bảo Toàn báo cáo hoạt động của Ban Đại diện nhiệm kỳ 2016-2017. MS Gollhow Thin, Thủ quỹ Ban Đại diện báo cáo tài chính của Ban Đại diện trong nhiệm kỳ qua.

Mục sư Võ Thành Phê điều hành chương trình bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2017-2019 (chờ Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận chính thức). Kết quả như sau:

Trưởng ban: Mục sư Kiều Bảo Toàn (Tái đắc cử)
Ủy viên: Mục sư Gollhow Thin (Tái đắc cử), Mục sư Nguyễn Chí Tín (Tái đắc cử)

Tân Ban Đại diện trình diện trước Hội đồng, cả Hội đồng cùng hiệp chung với MS Võ Thành Phê cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa để họ nhận lấy ơn từ nơi Chúa để phục vụ công việc nhà Ngài.

Hội đồng kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê.

TTV. MS Nguyễn Chí Tín

Toàn cảnh chương trình

MS Võ Thành Phê – Ủy viên TLH giảng Lời Chúa và điều hành bầu cử

MS Kiều Bảo Toàn báo cáo hoạt động của Ban Đại diện nhiệm kỳ 2016-2017

Tân Ban Đại diện