Niềm Tin Đặt Sai Đối Tượng – 20/3/2023

4390

 

 

Giê-rê-mi 40:13-16

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ghê-đa-lia nhận được tin báo gì từ ông Giô-ha-nan và các tướng lãnh? Nhận định của ông Ghê-đa-lia thế nào về tin báo ấy? Kết quả ra sao? Bạn cần làm gì để giúp cho những người đặt niềm tin sai đối tượng?

Ông Ích-ma-ên được Vua Ba-a-lít xứ Am-môn sai trở về ám sát quan Tổng trấn Ghê-đa-lia. Nhận biết được âm mưu hiểm độc của ông Ích-ma-ên, con trai ông Nê-tha-nia đang tìm cách lấy mạng sống của ông Ghê-đa-lia với mục đích “…hầu cho mọi người Giu-đa nhóm họp xung quanh ông sẽ tan lạc, và dân sót của Giu-đa chết mất” (câu 15), nên ông “Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê” cùng nhau đến gặp ông Ghê-đa-lia để cảnh báo mưu ác này. Khi các vị tướng lãnh trình bày âm mưu của Ích-ma-ên, kèm theo lời đề nghị xin ông cho phép chính họ bí mật ám sát ông Ích-ma-ên để âm mưu tồi tệ của nhóm người Ích-ma-ên không phải xảy ra. Tuy nhiên, ông Ghê-đa-lia không tin lời họ nên đã từ chối lời thỉnh cầu, ông cho rằng những điều ông Giô-ha-nan và nhóm người đi cùng ông đã nói về ông Ích-ma-ên là không đúng (câu 16).

Những điều ông Ghê-đa-lia biết về ông Ích-ma-ên có thể chỉ là những điều bên ngoài, cho nên ông đã đánh giá sai và đặt lòng tin sai lầm vào một con người. Nếu ông Ghê-đa-lia dành thời gian để cầu hỏi ý Chúa thay vì quyết định hấp tấp theo sự khôn ngoan và nhận biết của bản thân, có lẽ chính ông và những người thân cận đã không phải gánh chịu hậu quả đau thương. Vì Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết những điều dối trá, xấu xa của con người thường được che giấu trong lòng và chỉ Chúa mới có thể nhìn thấu được (I Sa-mu-ên 16:7). Vì ông Ghê-đa-lia đã đặt lòng tin sai đối tượng khiến cho ông và nhiều người khác phải thiệt mạng.

Về một phương diện, có thể nói chúng ta cũng giống như ông Ghê-đa-lia trong cách đặt niềm tin sai đối tượng, ngay cả phần nhiều người giữa vòng nhân loại nói chung ngày nay cũng vậy. Vì đặt niềm tin vào những thần hư không hoặc vào con người đã chết khiến họ phải đón nhận sự kinh khiếp trong ngày chung cuộc của thế gian. Đó không chỉ là sự chết về thuộc thể nhưng còn là sự chết thuộc linh, đời đời xa cách Đức Chúa Trời Thánh Khiết.

Chúng ta là những người đã nhận được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, đặt lòng tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ và nhận được sự sống đời đời. Trong niềm vui cứu rỗi đó, chúng ta cũng phải thấy trách nhiệm rao báo Tin Lành để nhiều người biết và đặt niềm tin vào chính Đức Chúa Trời là Chân Thần, Đấng duy nhất ban sự cứu rỗi cho con người được thoát khỏi sự chết đời đời nơi hỏa ngục.

Bạn có thấy trách nhiệm giúp những người đặt niềm tin sai đối tượng trở lại với Chúa không?

Kính lạy Đức Chúa Trời là nguồn sự khôn ngoan! Con tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan để tin nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Cầu xin Chúa mở mắt cho con thấy còn biết bao người đang đặt niềm tin sai đối tượng, để con sốt sắng rao truyền ơn cứu chuộc của Chúa giúp nhiều người nhận biết và được cứu.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 2:1-17

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKnang Amâo Djŏ Pô – 20/3/2023
Bài tiếp theoKiên Giang: Hội Thảo Phát Triển Trường Chúa Nhật