Những Mối Liên Hệ Trong Đời Sống

985

 

 

Kinh Thánh: IISử ký 18:1-7; 27-34, 19:1-3

Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi thiên 1:1)

 

      Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có đều có nhu cầu giao tiếp cùng người khác, qua đó, có một điều không tránh khỏi là có những liên hệ giao tiếp giữa con cái Chúa với người chưa tin nhận Ngài. Làm thể nào để qua những mối liên hệ đó chúng ta có thể giữ mình trọn vẹn  trong đời sống tin kính. Đồng thời, cũng cần suy nghĩ làm thế nào để qua những mối liên hệ đó, chúng ta có dịp bày tỏ danh vinh hiển của Chúa trước mọi người.

      Đất nước Do Thái bị chia cắt từ sau khi Vua Sa-lô-môn qua đời. Phân  nửa phía Nam vẫn thuộc về dòng vua Đa-vít, mang tên Giu-đa, phân  nửa phía Bắc thuộc phe cánh các tướng  chống lại vương quyền Giu-đa, mang tên Y-sơ-ra-ên.

      Một số vua phương Nam nối tiếp chức vụ Đa-vít và Sa-lô-môn vẫn  trung  thành thờ phượng Đức Chúa Trời, điển hình là vua Giô-sa-phát. Đa số vua phương Bắc sa vào việc thờ phượng thần tượng ngoại bang, A-háp là điển hình rõ nét cho xu hướng từ chối thờ phượng Đức Chúa trời đó.

 

      I.      LIÊN MINH GIÔ-SA-PHÁT VÀ  A-HÁP

 

      Trong II Sử ký 18, chúng ta thấy thuật lại diễn tiến câu chuyện về mối liên hệ giữa  vua Giô-sa-phát vua Giu-đa phương Nam và A-háp cai trị vương quốc Y-sơ-ra-ên  phía Bắc.

 

      1)     Kết thông gia (IISử ký 18:1)

      So với những mối liên hệ khác trong đới sống, việc cưới vợ, gã chồng cho con, hay vấn đề kết thông gia là vô cùng quan trọng. Chẳng những nó hướng đến một mối liên kết chặt chẻ  trong gia đình, mà mối liên hệ đó còn có thể mang ảnh hưởng sâu đậm đến nhiều thế hệ trong gia tộc.

      Lời Chúa dạy rất rõ ràng:

       – “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô rinh tô 6:14)

      Việc con vua  Giô-sa-phát kết hôn  cùng con vua A-háp dẫn đến chuyến đi thăm thông gia của của vị vua này,  và từ đó lôi cuốn hút Giô-sa-phát  đến mối liên hệ nguy hiểm tiếp theo.

 

      2)     Cam kết liên minh (II Sử 18:2,3)

      Vua A-háp gợi ý cùng vua Giô-sa-phát liên minh để cùng tấn công  tấn công  Ra-ma tại xứ Ga-la-át thuộc Si-ri (Câu 3a)

      Không cần suy nghĩ thiệt hơn, vua Giô-sa-phát đã có hành động thỏa hiệp mù quáng khi ông tuyên bố: ”… Tôi cũng như vua; dân sự tôi cũng như dân sự vua; tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến” (Câu 3b)

 

      II.      HÀNH ĐỘNG CẦU HỎI Ý CHÚA CHIẾU LỆ

      Tuy nhiên, dầu sao cũng là người vốn tôn kính Đức Chúa Trời, Giô-sa-phát chợt nhớ ra là mình đã lãng quên Ngài, do đó:

      1)     Giô-sa-phát bày tỏ ước muốn cầu hỏi ý của Đức Chúa Trời (IISử ký 18:4)

      2)     Để lấy lòng ông thông gia vừa kết giao vua A-háp triệu tập 400 tiên tri trong hoàng cung của vua ấy xin ý kiến (IISử 18:5)

      400 người được triệu tập ấy vốn là các tiên tri giả, vì vậy, họ hùa theo ủng hộ ý muốn của vua A háp, và vội vàng tuyên bố: Nếu hai vua hiệp cùng nhau, hai nước liên minh ra trận thì sẽ đương nhiên chiến thắng.               

      3)     Mi-chê, tiên tri thật của Đức Chúa trời bị A-háp loại trừ (IISử 18:7)

       Vì  vua Giô sa phát lại đòi hỏi dược xin ý kiến của một tiên tri khác ngoài hoàng cung, nên  tiên tri Mi-chê được mời đến, dù ông đã bị A-háp loại trừ ngay từ đầu, do không bao giờ Mi-chê dua nịnh vị vua gian ác ấy

      4)     Lời tiên tri của Mi-chê (IISử 18:13-27)

      – Khi xuất hiên, Mi-chê đã nói lời tiên tri Không theo chìu theo  ý người, nhưng vâng mệnh của Đức Chúa Trời tuyên bố thảm họa sẽ xãy đến trên liên minh mù quáng ấy(Câu 12,13)

      – III Sử ký 18: 18-27 “Mi-chê bèn nói: Nếu vua trở về bình an, ắt Đức Giê-hô-va không có cậy tôi phán. Người lại nói: Hỡi chúng dân, hết thảy hãy nghe điều đó!” (IISử 18:27)

 

      III.      HẬU QUẢ TẤT YẾU (IISử 18:28-19:1-3)

 

      Như chiếc xe đang tuột dốc không thắng, liên minh Giô-sa-phát và A-háp vẫn thực hành ý định mình bất chấp lời cảnh báo khủng khiếp từ tiên tri của Chúa.

      1)     Hai vua đã cùng nhau ra trận với ý ngông cuồng là sẽ đạt được thành công, chiến thắng nhờ dựa vào sức mạnh của liên minh hai nước (IISử ký 18:28)

      2)     Âm mưu thâm độc của A-háp: Cải trang (IISử ký 18:29)

      Một điều vua Giô-sa-phát không ngờ trước là vị thông gia mà ông hết lòng tin cậy đã nuôi sẳn một mưu đồ thâm độc: Chính nhà vua sẽ là người chết thay cho A-háp, nếu vị vua gian ác ấy bị kẻ thù trực tiếp tấn công khi ra trận. Đó là bí mật phía sau của sự việc A-háp quyết định cải trang thành một tên lính bình thường trong đoàn quân của liên minh khi tấn công Ra-ma, tại xứ Ga-la-át.

      3)     Giô-sa-phát được Đức Chúa Trời giải cứu (IISử ký 18:31,32)

      Dầu Giô-sa-phát theo ý riêng, đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng ông đang thờ phượng, Ngài vẫn thể hiện tình yêu thương đời đời với ông. Sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên Giô-sa-phát là một lời cảnh tỉnh mà vị vua ấy phải ghi nhớ suốt đời về ơn thương xót của Ngài.

      4)     A-háp chết (IISử ký 18:33,34).

      Cái chết của A-háp là hậu quả đương nhiên phải xảy ra dựa trên qui luật của Đức Chúa trời: “Ai gieo giống chi thì gặt giống ấy”.  Đó cũng là gương mẫu nhớ đời cho những ai ôm ấp ý tưởng xấu xa khi tìm đến với người khác với hứa hẹn về một mối thâm giao giả dối.

      5)     Giô-sa-phát bị tiên tri của Đức Chúa Trời cảnh cáo (IISử ký 19:2,3)

      Những cái huýt còi cảnh báo của cánh sát giao thông khi một người lái xe đang vượt quá tốc độ cho phép, hay tờ biên lai phạt gởi người phạm luật, dù khiến cho người ấy cảm thấy khó  chịu nhưng là là cần thiết giúp anh ta có dịp nhìn lại bản thân mình. Người ấy sẽ biết cần sống thế nào, cần  điều chỉnh những gì cho thích hợp với vai trò và vị trí của mình.

      Đối với mỗi Cơ Đốc nhân cũng thế, qua câu chuyện này, chúng ta cũng cần rút từ đó bài học ích lợi cho bản thân. Giữa những mối liên hệ chúng ta tạo lập giữa cuộc sống này, hãy thử xem có điều gì khiến ta xa cách Chúa hơn, có điều gì khiến chúng ta đi ngược lại, hành động trái chiều với niềm tin và lẽ sống của đời mình. Hãy suy nghĩ, hãy dừng lại, và hãy quyết định kịp thời: Trở về trong mối liên hệ thông công khắng khít cùng Chúa chúng ta là Đấng yêu thương.

 

MS NGUYEN HG. 

 

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.