Những Khí Dụng Thánh Trong Nơi Thánh – 30/6/2023

8786

 

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 37:10-29

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Ba khí dụng thánh nào được làm để đặt vào nơi thánh? Ông Bết-sa-lê-ên đã làm như thế nào so với chỉ dẫn của Chúa? Những khí dụng thánh này có ý nghĩa ra sao? Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta điều gì trong nếp sống thờ phượng Chúa?

Có ba khí dụng thánh được làm để đặt trong nơi thánh là bàn để bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng và bàn thờ xông hương. Thứ nhất, bàn để bánh trần thiết được làm bằng gỗ si-tim bọc vàng ròng, cùng với các dụng cụ đặt trên bàn bằng vàng ròng như dĩa, chén, ly và chậu dùng để làm lễ quán. Trên bàn thờ luôn có mười hai chiếc bánh trần thiết được sắp hai hàng tượng trưng cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, và lễ quán được dâng lên bằng các thức uống. Của dâng trên bàn tượng trưng cho lòng biết ơn Chúa đã ban nhu cầu vật thực cần dùng hằng ngày cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, và cũng là hình bóng của thân và huyết Chúa Giê-xu trong sự cứu chuộc nhân loại.

Thứ hai, chân đèn bằng vàng ròng gồm bảy ngọn, là số trọn vẹn, mỗi nhánh đèn có trang hoàng đài hình hạt hạnh nhân với bầu nụ và hoa. Bảy ngọn đèn luôn được thắp sáng trước mặt Đức Giê-hô-va suốt đêm, biểu tượng sự vinh hiển của Chúa luôn soi sáng trên Y-sơ-ra-ên. Dầu dùng để thắp đèn trong nơi thánh là dầu ô-liu nguyên chất được dân chúng cung cấp. Ánh sáng từ chân đèn nhắc chúng ta về Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian (Giăng 8:12).

Thứ ba, bàn thờ xông hương làm bằng gỗ si-tim bọc vàng ròng. Các thầy tế lễ sẽ xông hương mỗi ngày hai lần; sớm mai và chiều tối (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:7-8) bằng thức hương được pha chế đặc biệt, dành riêng cho việc thờ phượng Chúa. Biểu tượng của mùi hương được dâng lên là những lời cầu nguyện của các thánh đồ.

Dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu thờ phượng Chúa bằng cách tuyệt đối vâng lời trong việc xây dựng Đền tạm và làm những khí dụng thánh như Lời Chúa đã phán truyền (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:23-40; 30:1-5, 22-38). Các thầy tế lễ đại diện tuyển dân thực hiện nghi thức thờ phượng hằng ngày trong Đền thánh. Những khí dụng thánh và nghi thức thờ phượng ngày trước đều là hình bóng của Chúa Giê-xu. Ngài chính là bánh và nước hằng sống, là ánh sáng soi dẫn mọi người vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách xứng hợp. Ngày nay, thân thể con dân Chúa là Đền thờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, trực tiếp hướng dẫn chúng ta vào sự thờ phượng đích thực, đúng đắn. Sự thờ phượng được Đức Chúa Trời vui lòng là nếp sống biết ơn, tin cậy, vâng lời của mỗi con dân Ngài.

Bạn quyết định thay đổi điều gì trong sự thờ phượng Chúa mỗi ngày?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp con biết thờ phượng Ngài cách xứng hợp với sự cầu nguyện chân thành và nếp sống vâng lời Ngài. Cầu xin mọi dòng suy tưởng, lời nói và hành động của con thể hiện con thuộc về Ngài và phản ánh sự hiện diện sống động của Chúa trên đời sống của con mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 11:29-54

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKdrăp Mnơ̆ng Doh Jăk Hlăm Anôk Doh Jăk – 30/6/2023
Bài tiếp theoQuảng Ngãi: Trại Bồi Linh Thiếu Niên Năm 2023