Nhớ Lại Giao Ước – 15/9/2020

2235

 

Phục Truyền 4:10-14   

“Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là mười điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép mười điều răn ấy trên hai bảng đá” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kể cho dân Y-sơ-ra-ên về sự kiện lịch sử quan trọng nào? Sự kiện này có ý nghĩa gì với dân Chúa trong quá khứ lẫn hiện tại? Giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên và với chúng ta là gì?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se nhắc cho dân Chúa nhớ về một sự kiện lịch sử quan trọng, ấy là việc Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, thông qua việc Ngài ban cho họ Mười Điều Răn cùng nhiều mạng lệnh và luật lệ khác. Sự kiện lịch sử này nhằm khẳng định mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên. Trong mối liên hệ này, Đức Chúa Trời là Đấng dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng, và họ cần tuân theo những luật lệ cùng điều răn Chúa đã ban ra. Đồng thời, dân Y-sơ-ra-ên cũng chính là dân tộc thuộc về Chúa. Chúa hứa sẽ bảo vệ, che chở cũng như ban phước trên dân Chúa khi họ làm theo những điều Ngài căn dặn.

Sở dĩ ông Môi-se phải nhắc lại sự kiện lịch sử này vì trước khi dân Y-sơ-ra-ên tiến đánh miền Đất Hứa, ông muốn họ cần phải hiểu mối liên hệ thuở ban đầu giữa tổ phụ của họ với Chúa. Dân Chúa cần biết nguồn gốc của dân tộc mình, cần biết Chúa là ai đối với dân tộc mình, và họ có những nghĩa vụ gì trong giao ước của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào dân Chúa hiểu biết tường tận những điều quan trọng ấy, họ mới có thể sẵn sàng đánh chiếm vùng đất có vô vàn tà thần, và dám đối diện với cuộc chiến không cân sức trước mặt. Khi nhìn về lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng luôn giữ những lời hứa trong giao ước với dân Ngài, nhưng buồn thay đã quá nhiều lần trong lịch sử, dân Y-sơ-ra-ên không làm trọn nhiệm vụ của mình với những gì họ đã cam kết với Chúa, ấy là sống thờ phượng Chúa và làm theo những điều Chúa phán dặn.

Giao ước của Chúa là mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con dân của Ngài. Ngày nay, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta giao ước mới trong huyết Ngài (I Cô-rinh-tô 11:25). Nhớ về giao ước của Chúa, giúp chúng ta biết được Chúa là ai đối với mình trong cuộc sống này, và chúng ta là ai đối với Chúa. Việc này vô cùng quan trọng vì khi chúng ta trải qua những khó khăn nguy khốn trong cuộc sống, chúng ta cần có niềm tin vững chắc vào sự giải cứu từ Chúa, bởi vì chúng ta là con dân Chúa, tức dân giao ước của Ngài. Bên cạnh đó, việc nhớ về giao ước cũng nhắc nhở chúng ta được phép làm những gì và không được phép làm những gì thông qua những điều răn và mạng lệnh Chúa đã ban ra. Đặc biệt là lời hứa trong Thánh lễ Tiệc Thánh, “rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26).

Khi nhìn về giao ước của Chúa, bạn thấy mình có làm tốt nhiệm vụ của mình chưa?

Lạy Chúa, khi con nhìn về giao ước của Chúa, con luôn nhìn thấy sự thành tín của Ngài trên đời sống con. Xin giúp con chỉ thờ phượng một mình Chúa, và luôn làm theo Lời Ngài dạy.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-la-chi 3-4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcỦy Ban CĐGD: Giới Thiệu Sách “Sống Bởi Đức Tin” – Tự Truyện Của MS Nguyễn Văn Bảng
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MS Y CHÔN MLÔ