Nhận Biết Quyền Năng của Đức Chúa Trời – 18/8/2019

1392

 

Gióp 37:1-13

1 Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó,
Nó nhảy động dời khỏi chỗ nó.
2 Khá nghe, khá nghe giọng vang dậy của tiếng Ngài,
Và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài!
3 Ngài khiến nó dội dưới các từng trời,
Và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất.
4 Kế liền có tiếng ầm ầm,
Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra,
Và khi nổi tiếng Ngài lên, thì không cầm giữ chớp nhoáng lại.
5 Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ;
Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi?
6 Vì Ngài phán với tuyết rằng: Hãy sa xuống đất!
Và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn.
7 Ngài niêm phong tay của mọi người,
Để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài.
8 Khi ấy các thú vật rừng rút trong hang nó,
Và ở trong hầm của chúng nó.
9 Từ các lầu các phương nam bão tuôn tới,
Và gió bắc dẫn lạnh lẽo đến.
10 Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời;
Bề rộng của nước đông đặc lại.
11 Ngài chứa nước trong mây,
Và giăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài;
12 Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương,
Đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất.
13 Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất,
Hoặc để làm ơn cho loài người. 

Câu gốc: Ngài niêm phong tay của mọi người, để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời thế nào? Theo ông Ê-li-hu, Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa với mục đích gì? Bạn phải có thái độ ra sao khi nhận biết về quyền năng của Chúa.

Ông Ê-li-hu run sợ trước quyền năng oai nghi của Chúa đến nỗi tim ông muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực (câu 1). Ông tiếp tục bày tỏ về quyền năng của Chúa qua những hiện tượng xảy ra vào mùa đông. Ông so sánh tiếng Chúa như tiếng sấm oai nghi, vang rền, được phát ra ầm ầm, vang dội dưới các từng trời, đến cùng trái đất. Tiếp theo sau đó, ông bày tỏ quyền cai trị, vận hành của Chúa qua thiên nhiên: “Ngài phán với tuyết… Và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn” (câu 6). Chúa cho các thú vật biết rút vào hang tránh những cơn bão (câu 8). Chúa điều khiển những cơn bão phương nam, và gió phương bắc (câu 9). Chúa tạo ra mây, mưa, sấm chớp để thực hiện công việc của Ngài. Dù mây bay đến nơi nào, mưa có tuôn đổ nơi đâu, mây có gây họa, hay làm ơn cho loài người (câu 12-13), tất cả đều làm theo ý của Chúa. Chúa đã dùng những điều xảy ra trong thiên nhiên mà con người nhiều khi không thể hiểu thấu (câu 5). Đôi khi, những điều xảy ra đó đã giới hạn hoạt động của con người, “Ngài niêm phong tay của mọi người” với mục đích giúp cho con người mà Đức Chúa Trời đã dựng nên biết quyền năng oai nghi của Ngài (câu 7) để hết lòng tôn thờ Ngài.

Khi quan sát thiên nhiên, chúng ta thấy có nhiều biến chuyển, nhiều hiện tượng lạ lùng mà con người không sao hiểu thấu được. Nhiều nơi phải chịu cảnh mưa tuyết với độ dày kỷ lục. Những nơi khác lại xảy ra mưa bão, lũ lụt. Những thiên tai như vậy có khiến chúng ta phải “run sợ” như ông Ê-li-pha đã run sợ trước quyền năng của Chúa không? Xa hơn nữa, khi chúng ta đối diện với những hoạn nạn, khó khăn như ông Gióp, chúng ta có nhận biết Chúa là Đấng Quyền năng hay không? Vua Đa-vít đã chúc tụng Chúa: Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật” (I Sử Ký 29:11).

Qua những thiên tai, những thử thách trong cuộc đời của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết run sợ trước uy quyền của Chúa, biết rằng Chúa là Đấng có năng quyền trên vũ trụ và trên mỗi cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết tôn cao Chúa là Chúa tể của muôn vật và cuộc đời chúng ta.

Bạn có kính sợ và tôn cao Chúa trọn đời mình không?

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Quyền Năng, con cảm ơn Chúa đã tạo ra con và sáng tạo ra vũ trụ tốt đẹp. Xin Chúa cho con biết kính sợ Ngài khi nhìn thấy công việc của Ngài qua thiên nhiên, và ngay cả trên cuộc đời của con. Xin Chúa cho con biết ơn Chúa, tin cậy và thờ phượng Chúa trọn đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org