Người Nữ Được Phước Lớn – 15/2/2020

2351

 

Ru-tơ 4:9-12

“Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chên và Lê-a, là hai người đã dựng nên nhà Y-sơ-ra-ên! Hãy trở nên cường thạnh nơi Ép-ra-ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bết-lê-hem!” (câu 11b).

Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh lớn nhất cô Ru-tơ nhận được từ Chúa là gì? Mọi người đã chúc phước đặc biệt cho cô Ru-tơ như thế nào? Lời chúc phước ấy thể hiện điều gì? Phước hạnh lớn nhất bạn nhận được là gì?

Sách Ru-tơ mở đầu bằng ba cái chết đầy đau thương, nhưng khép lại bằng một cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn với sự chúc phước của nhiều người. Không những thế, ở chương cuối của sách, độc giả còn biết đến địa vị của cô Ru-tơ như một thành viên chính thức của dân Y-sơ-ra-ên thay vì là một người nữ Mô-áp, nhờ mối liên hệ hôn nhân với ông Bô-ô. Do đức tin vững vàng đặt nơi Đức Chúa Trời, cô đã kinh nghiệm được ân sủng dư đầy của Ngài dành trên cuộc đời của mình, dầu cô chỉ là người nữ ngoại bang. Điều này minh chứng cho chúng ta thấy ân điển vô biên của Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi bất cứ luật lệ nào (Phục Truyền 23:3), và chúng ta thấy điều đó tường tận qua những thăng trầm trên đời sống của cô Ru-tơ.

Có một điều đáng chú ý là không chỉ có Đức Chúa Trời yêu mến và ban phước cho cô Ru-tơ không thôi, ngay cả dân Chúa cũng rất quý mến cô Ru-tơ, thông qua những lời chúc phước hết sức đặc biệt của họ dành cho cô. Họ cầu chúc Đức Chúa Trời sẽ làm những điều tốt đẹp trên cô Ru-tơ, như chính Ngài đã làm trên bà Ra-chên và bà Lê-a, là mẹ của mười hai chi phái trong dân Y-sơ-ra-ên. Có thể nói, phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của Ru-tơ không phải là được làm vợ một người chủ giàu có và quyền thế như ông Bô-ô, hay là nhận được sự chúc phước lớn từ dân Chúa. Nhưng phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của cô Ru-tơ ấy là được hội nhập vào dân của Đức Chúa Trời, được trở nên một công dân Y-sơ-ra-ên chính thức, như điều cô khát khao trước đó (Ru-tơ 1:16), và tên của cô được ghi vào gia phổ của Chúa Giê-xu Christ sau này. Điều Đức Chúa Trời làm trên cô Ru-tơ vượt quá mọi sự cầu xin và mong đợi của cô.

Khi nói đến phước hạnh chúng ta thường hay nghĩ đến những điều Chúa ban cho mình trong cuộc sống như tiền bạc, sức khoẻ, sự hanh thông. Nhưng chúng ta cần phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, dẫu ngay cả khi chúng ta bước đi trong sự chật vật về tài chính, hay đang trải qua những cơn đau đớn về bệnh tật, thì chúng ta vẫn là những người được phước nhất trên thế gian này, bởi vì chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, được Chúa Giê-xu chuộc bằng một giá rất cao qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự. Danh phận làm con cái của Chúa là phước hạnh lớn nhất và quý báu nhất mà mỗi chúng ta cần biết trân trọng, và phải sống xứng đáng với danh phận ấy.

Bạn đang sống thế nào với phước hạnh lớn Chúa ban cho?

Lạy Chúa, là Đấng ban ân sủng lớn lao cho kẻ tội nhân như con. Con là ai mà được danh phận làm con của Ngài! Xin giúp con sống xứng đáng với danh phận thiêng liêng Ngài ban cho con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org