Ngày 9/10/2016: Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song

793

Thi Thiên 148: 7-14    

7 Hỡi các quái vật của biển, và những vực sâu,
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất.
8 Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước,
Gió bão vâng theo mạng Ngài,
9 Các núi và mọi nổng,
Cây trái và mọi cây hương nam,
10 Thú rừng và các loài súc vật,
Loài côn trùng và loài chim,
11 Những vua thế gian và các dân tộc,
Công hầu và cả quan xét của thế gian,
12 Gã trai trẻ và gái đồng trinh,
Người già cả cùng con nhỏ:
13 Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả;
Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời.
14 Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên,
Là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Y-sơ-ra-ên,
Là một dân ở gần bên Ngài,
Ha-lê-lu-gia!
 

 

Câu gốc: “Cả thảy khá ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ Danh Ngài được tôn cao cả; sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời” (Thi Thiên 148:13).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, trước giả tiếp tục kêu gọi các đối tượng nào chúc tụng Chúa? Tại sao (câu 13)? Bạn áp dụng bài học này cho đời sống mình như thế nào?

 

Sau khi kêu gọi con dân Chúa chúc tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đấng Sáng Tạo (câu 1-6), trước giả Thi Thiên 148 tiếp tục kêu gọi muôn vật chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va vì chỉ Danh Ngài cao cả vô song, vinh quang Ngài hơn cả đất trời (câu 7-14). Đầu tiên trong đoàn chúc tụng Chúa là “các quái vật của biển, và những vực sâu” (câu 7), dù chúng lớn mạnh và sâu rộng đến đâu cũng đều do Chúa sáng tạo (Sáng Thế Ký 1:21). Tiếp theo là lửa hồng, mưa đá, tuyết trắng mây mù, gió bão cuồng phong (câu 8) là những thiên tai mà con người sợ hãi vì chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng các thiên tai đó đều “vâng theo mạng Ngài,” nghĩa là chúng ở dưới sự tể trị và điều khiển của Đức Chúa Trời. Kế tiếp là các núi đồi, các loài thực vật lớn nhỏ, các loài động vật sống dưới đất như côn trùng, hoặc sống trên đất như loài thú, hoặc bay trên không như loài chim (câu 9-10) đều được tạo dựng và hoạt động theo khả năng Chúa đã ban cho. Và trên hết là loài người, tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời với mục đích chúc tụng Danh Ngài (câu 11-12).

 

Con người dù ở vị trí nào trong xã hội như vua, công hầu, quan xét hay thường dân đều do Chúa ban cho. Dù nam hay nữ; dù già hay trẻ cũng đều do Chúa tạo dựng và tể trị đời sống của họ. Khi con người biết mình là ai và mình từ đâu đến thì con người phải chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va là Chúa của mình.

 

Tóm lại, tất cả tạo vật của Đức Chúa Trời từ thiên sứ, cơ binh, các thiên thể trên trời cao cho đến núi rừng, thú vật, chim trời, và cả loài người, như một dàn đại hợp xướng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va vì chỉ Danh Ngài cao cả vô song, vinh quang Ngài vượt quá trời đất (câu 13). Từ “cái sừng” trong câu 14 có nghĩa là sức mạnh của một vị vua. Chúa là Đấng ban cho sức mạnh, sự chiến thắng, giải thoát cho người Israel và qua đó, các thánh đã dâng lên Chúa lời chúc tụng Ngài.

 

Con dân Chúa ngày nay là dân Israel thuộc linh của Chúa. Những điều chúng ta phải đương đầu từ thế lực con người đến thiên nhiên đều nằm trong quyền tể trị của Chúa. Chúng ta phải hết lòng tin cậy và chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va cao cả vô song trong mọi hoàn cảnh.

 

Bạn có tin vào sự tể trị của Chúa và có chúc tụng Danh Ngài trọn đời sống bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người chúng con. Xin cho con luôn tin Chúa là Đấng cao cả vô song tể trị toàn cõi vũ trụ này. Xin cho con luôn sống tin cậy Chúa và chúc tụng Ngài trọn đời con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Cô-lô-se 2.

Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự Sắc Tộc Bahnar Tỉnh Gia Lai 2016
Bài tiếp theoTập Huấn Giáng Sinh Cho Những Người Hướng Dẫn Thiếu Nhi Tại Lâm Đồng