Bồi Dưỡng Chấp Sự Sắc Tộc Bahnar Tỉnh Gia Lai 2016

675

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai tổ chức bồi dưỡng Chấp sự ở hai địa điểm vào ngày 05-06/10/2016 tại Chi Hội Plei Breng (cho các Chấp sự thuộc sắc tộc Jrai, Kinh, H’Mông, Dao, Sán Chỉ) và ngày 07-08/10/2016 tại Chi Hội Pơlei Brel Dôr (cho các Chấp sự thuộc sắc tộc Bahnar – Gia Lai), tại Chi Hội Pơlei Brel Dôr có khoảng 1000 Chấp sự của các Chi Hội và Điểm Nhóm. 

 

Quang cảnh khoá học

 

MsNc Thuư hướng dẫn ca ngợi Chúa. MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện khai lễ và có lời khai mạc khóa học. MS Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH – giảng bồi linh và dạy “Phương pháp soạn bài chia sẻ”.

 

Cảm ơn Chúa kỳ học chỉ diễn ra hai ngày nhưng cũng đã đáp ứng được nhu cầu của các Chấp sự. Họ là những người phải chia sẻ Lời Chúa cho tín hữu của các Điểm Nhóm mỗi Chúa nhật.

 

Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa tại tỉnh Gia Lai, sắc tộc Bahnar đang thiếu nhiều giáo phẩm để phục vụ Chúa. Xin cầu nguyện cho các Chấp sự được ơn để góp phần hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh.

 

TTV. MS Phạm Văn Phúc (MS Uyên đưa tin)

Bài trướcHuấn Luyện Mục Vụ Cơ Đốc Giáo Dục Tại Đồng Tháp
Bài tiếp theoNgày 9/10/2016: Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song