Ngày 6/8/2015: Sốt Sắng Làm Các Việc Lành

693

Ma-thi-ơ 5:17-20

“Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến việc lành, Kinh Thánh muốn nói đến những việc nào? Việc lành của chúng ta cần trổi hơn việc lành của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào? Bạn cần cải thiện điều gì trong việc làm điều lành?

 

Việc lành phát xuất từ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và người khác, cũng như từ ước muốn thực hành điều răn của Chúa. Khi nói đến việc lành, Kinh Thánh muốn đề cập đến rất nhiều việc, bao gồm các việc thuộc về tâm linh và cả việc thuộc về vật chất. Các việc lành thuộc về tâm linh bao gồm những việc như thờ phượng Chúa, cầu nguyện, làm chứng cho Chúa (I Phi-e-rơ 2:9-10), nâng đỡ khích lệ con cái Chúa, hướng dẫn dạy dỗ con cái Chúa, v.v… Các việc lành vật chất bao gồm các việc như tiếp khách, cứu trợ, giúp đỡ người thiếu thốn, bệnh tật, v.v… Có vô số các việc lành mà con cái Chúa có thể làm được. Mỗi người tùy theo ân tứ và hoàn cảnh Chúa cho mà sốt sắng làm các việc lành.

 

Chúa Giê-xu nhắc nhở rằng: “Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20). Trổi hơn ở điểm nào? Trước hết là trổi hơn ở mục đích làm lành: Chúng ta làm vì vinh quang Danh Chúa, chứ không vì vinh quang hay lợi lộc của chính mình. Chúng ta làm lành để được Chúa khen thưởng chứ không phải để con người ban thưởng. Tiếp đến là trổi hơn ở lãnh vực làm lành: Chúng ta không chỉ làm lành bằng hành động, mà còn phải giữ cho ý tưởng, tấm lòng được thiện lành nữa. Cuối cùng là trổi hơn ở đối tượng nhận việc lành: Chúng ta không chỉ làm lành cho bạn hữu, những người mình thích mà cũng cho cả kẻ thù nữa.

 

Kinh Thánh có nêu gương của những người làm việc lành và được Chúa khen thưởng. Ông Giô-sép có biệt danh là Ba-na-ba nghĩa là con trai của sự an ủi, vì ông biết dâng hiến rộng rãi để giúp người nghèo (Công Vụ 4:36, 37), cũng như ông đã nâng đỡ một người mới tin Chúa là ông Sau-lơ để sau này trở thành Sứ đồ Phao-lô vĩ đại. Đội trưởng Cọt-nây, người hay cầu nguyện và bố thí cho dân chúng, đã được Chúa cho nghe Phúc Âm qua Sứ đồ Phi-e-rơ (Công Vụ 10). Bà Ta-bi-tha, người làm nhiều việc lành và hay bố thí đã được Chúa vui lòng và cho sống lại sau khi đã chết qua lời cầu nguyện của Sứ đồ Phi-e-rơ (Công Vụ 9:36-43).

 

Chúng ta hãy nhớ Lời Chúa dạy: “Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những người đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người” (Tít 3:8).

 

Bạn đã và đang làm những việc lành thuộc linh hay thuộc thể nào? Bạn có ý định làm những việc lành nào nữa và cho những đối tượng nào? Danh Chúa được ảnh hưởng như thế nào qua những việc lành của con dân Chúa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho con quá nhiều ơn phước, xin Chúa giúp con sẵn sàng chia sẻ những ơn phước vật chất cũng như tâm linh qua các việc lành cho những người đang có nhu cầu.

 


Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 9.

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoBồi Linh – Huấn Luyện Quản Nhiệm Và Chấp Sự Tỉnh Bình Thuận Năm 2015