Ngày 29/7/2015: Tâm Linh Tươi Mới

656

Ê-sai 55:1-13

“Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá” (câu 1).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Đức Chúa Trời ban tặng cho người Israel và cho chúng ta ngày nay? Những điều này quý giá như thế nào và đem lại lợi ích gì? Tình trạng thuộc linh của bạn hiện giờ ra sao? Bạn cần gì nơi Đức Chúa Trời?

 

     Nước hay “suối nước” tượng trưng cho sự tươi mát thuộc linh. Vì thế lời mở đầu là lời mời gọi những ai đang khao khát muốn được sự tươi mới trong tâm linh, hãy đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói về nước hằng sống mà Ngài ban cho những người khao khát, và ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta đến với Ngài để thỏa mãn sự khao khát trong tâm hồn (Giăng 4:10;13-14). Đức Chúa Trời không chỉ ban nước là thức uống thuộc linh, Ngài còn ban tặng rượu, sữa, bánh là thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta (câu 1-3). Những điều cần yếu để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta không thể mua được bằng tiền, nhưng đây là sự ban tặng từ Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

     Dù ở trong thân phận của người bị lưu đày nhưng nhiều người Israel ở Ba-by-lôn bắt đầu ăn nên làm ra và có gia đình êm ấm cũng như cuộc sống ổn định, nên họ không còn thiết đến việc quay trở về quê hương. Vì thế, Đức Chúa Trời đặt câu hỏi: Các ngươi có thật thỏa mãn với những điều Ba-by-lôn ban tặng chăng? Những điều này có thật sự ích lợi lâu dài cho các ngươi không (câu 2)? Rồi Ngài nhắc họ rằng họ chỉ có thể thật sự vui thích và thỏa mãn ở nơi Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đặt những câu hỏi tương tự cho chúng ta: Các con có thỏa lòng với những điều thế gian ban tặng không? Hay các con khao khát một điều gì đó tốt hơn? Nhiều người đã chọn lựa những điều tốt của thế gian và bỏ qua những điều tuyệt hảo có giá trị đời đời mà Đức Chúa Trời ban tặng.

 

Nếu tiếp tục suy ngẫm, chúng ta sẽ thấy nhu cầu cấp bách của việc tìm cầu Đức Chúa Trời ngay bây giờ (câu 6). Dù Đức Chúa Trời luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta đến với Ngài, nhưng chúng ta nên nhớ rằng Ngài sẽ không chờ đợi mãi mãi. Ngài kêu gọi người bất nghĩa hay người ác từ bỏ đường lối gian tà (câu 7). Đường lối gian tà bao gồm những ước muốn tội lỗi và những kế hoạch hiểm độc. Nếu chúng ta quay trở lại với Ngài, xưng tội mình và tha thứ cho người khác, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta.

 

Hiện còn tà ý hay ước muốn xấu xa nào trong tâm tưởng của bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ con vì trong con vẫn còn những tà ý, ước muốn xấu xa. Xin thanh tẩy lòng con và khiến cho tâm linh con được tươi mới ngay giờ này.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 1.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HUỲNH VĂN NGÂU
Bài tiếp theoKhóa Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu Năm 2015