Ngày 27/4/2016: Khởi Sự Một Đời Sống Mới

888

Công Vụ 9:19b-31

“Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời” (câu 20).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi gặp Chúa Phục Sinh trên đường đi Đa-mách, ông Sau-lơ đã khởi sự một đời sống mới thế nào? Ông gặp những thuận lợi và khó khăn nào? Hình ảnh hay hoàn cảnh nào gây ấn tượng nhất cho bạn trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Bạn đã khởi sự một đời sống mới theo Chúa như thế nào?

 

Sau khi được ông A-na-nia cầu nguyện cho sáng mắt, ông Sau-lơ ăn uống và sức khỏe nhanh chóng hồi phục (câu 19a). Sau thời gian ở lại vài ngày với các môn đệ của Chúa tại Đa-mách, ông liền bắt đầu đến các nhà hội công bố Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Đây là điều mà trước đây vài ngày chính ông Sau-lơ đã kịch liệt chống đối, vì thế ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, còn ông Sau-lơ thì càng thêm mạnh mẽ, vững chí làm chứng về Chúa Giê-xu.

 

Khi khởi sự đời sống mới, ông Sau-lơ đã phải đối diện sự chống đối mãnh liệt của những người cùng niềm tin cũ với mình. Họ căm thù đến nỗi nhiều lần tìm cách đoạt mạng sống ông (câu 23,29). Tuy nhiên, ông cũng được khích lệ bởi nhiều anh em trong niềm tin mới của mình. Hai lần suýt mất mạng, ông được anh em che chở và giải cứu cách lạ lùng (câu 25,29,30). Tuy vậy, khi tới thành Giê-ru-sa-lem, ông Sau-lơ cũng gặp khó khăn với anh em cùng niềm tin. Ông muốn hiệp với các môn đệ của Chúa nhưng lại bị nghi ngờ vì tiếng tăm bạo tàn của ông trong quá khứ (câu 26). Chắc hẳn ông Sau-lơ cũng gặp nhiều khó khăn khi bị anh em hiểu lầm. Nhưng Chúa đã dùng ông Ba-na-ba, một người có uy tín, có danh là “con trai của sự an ủi” giúp ông giải tỏa nỗi oan ức. Từ đó ông được cộng đồng chấp nhận và ông thường lui tới với các môn đệ tại thành Giê-ru-sa-lem (câu 28) để làm chứng về Chúa.

 

Chúng ta cần noi gương của ông Sau-lơ, tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa Giê-xu cho những người thân và bạn bè của mình ngay sau khi đã tin nhận Chúa. Chúng ta cần có một lập trường vững vàng trước những niềm tin sai lạc. Sứ điệp của chúng ta phải là Chúa Giê-xu chính là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa Cứu Thế đã xuống thế gian làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã sống lại và sống mãi để bảo đảm sự sống đời đời cho những ai tin Ngài (Giăng 3:16). Có thể chúng ta đang bị bức hại từ gia đình và những người khác niềm tin, nhưng Chúa sẽ ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để ứng đối, và cũng ban những người bạn để hỗ trợ, giúp đỡ chúng ta khi có cần.

 

Bạn đã khởi sự đời sống mới sau khi tin nhận Chúa như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có tinh thần truyền bá Phúc Âm như ông Sau-lơ sau khi đã tin nhận Chúa. Xin dùng con làm một dụng cụ trong tay Ngài để đem Tin Lành đến cho những người thân, bạn bè mà Chúa đã đặt để bên con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 20.

 

Bài trướcUB.YTXH – Tình Hình Hạn Hán Nghiêm Trọng Tại Đăk Nông
Bài tiếp theoUBKT – Thư Ngỏ Về Việc Sạt Lở Tại HT Thới An Hội – tỉnh Sóc Trăng