Ngày 25/4/2016: Phương Cách Phục Vụ

860

A-ghê 1:3-8

“Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình” (A-ghê 1:4-5).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “xem xét đường lối mình” có nghĩa gì? Khi Chúa phán “các ngươi khá xem xét đường lối mình,” Chúa muốn dân Ngài làm điều gì? Tại sao? Chúa muốn con dân Chúa phục vụ Ngài bằng phương cách nào?

 

Khi dân chúng nói rằng chưa đến lúc xây lại Đền Thờ (câu 2), Chúa đáp lời bằng cách hỏi một câu rất thâm thúy mà họ lúng túng không tìm ra được câu trả lời. Các con cho rằng thì giờ chưa đến, thế thì có phải đây là lúc các con ở trong nhà lót ván, lợp gỗ còn Nhà Chúa thì đổ nát tiêu điều chăng (câu 4)? Vì vậy trong câu 5, Chúa kêu gọi dân chúng hãy xem xét đường lối mình. Cụm từ “xem xét đường lối mình”có nghĩa là là đặt lòng, là để tâm trí suy nghĩ về lối sống của mình. Đến lúc này thì sự thật được phơi bày. Dù dân chúng có chỗ ở tiện nghi hơn nhưng không phải là họ có một cuộc sống sung túc. Hoàn cảnh sống của họ không hề thuận lợi mà ngược lại gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Họ đầu tư cho những vụ mùa nhưng thất bại trong thu hoạch. Họ có lương thực nhưng không đủ ăn, có nước nhưng không thỏa được cơn khát. Bầy đàn gia súc cũng không sinh sản, họ không hớt được nhiều lông chiên để xe chỉ, dệt áo mặc cho đủ ấm. Họ ra sức làm việc nhưng làm bao nhiêu cũng không đủ dùng, cứ như là đổ tiền vào chiếc túi thủng đáy.

 

Trong hoàn cảnh bế tắc đó, một lần nữa Chúa mời gọi dân chúng xem xét đường lối mình trong câu 7 và sau đó là mệnh lệnh: “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây lại Nhà này.” Nếu dân chúng đã có thể đốn gỗ về xây nhà cho mình thì họ cũng có thể đốn gỗ để xây Đền Thờ chứ! Chúa không đòi hỏi dân chúng phục vụ Ngài nhiều hơn những gì họ có thể làm cho cuộc sống riêng của họ. Đó cũng là phương cách phục vụ mà Chúa vui lòng: sử dụng chính ân tứ, khả năng, nghề nghiệp Chúa ban để phục vụ Ngài. Bạn đang làm nghề gì để sinh sống hằng ngày? Hãy sử dụng chính khả năng và chuyên môn của mình để phục vụ Chúa. Bạn làm nghề cắt tóc? Hãy phục vụ Chúa với ban tương trợ xã hội của Hội Thánh trong chương trình cắt tóc miễn phí cho người nghèo. Bạn là kỹ sư điện toán? Trang mạng của Hội Thánh chung và các Chi Hội đang cần những người như bạn. Bạn là doanh nhân, quỹ thời gian rất eo hẹp? Ngân quỹ của Hội Thánh cần sự dâng hiến tiền bạc của bạn v.v… Chúa mời gọi bạn phục vụ bằng chính những điều Ngài đã ban cho bạn.

 

“Hãy xem xét đường lối mình,” bạn đã phục vụ Chúa như thế nào trong những ngày qua?

 

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa đã ban cho con có ân tứ, khả năng để phục vụ. Xin giúp con đừng chỉ sống cho riêng mình nhưng biết dùng ân tứ, khả năng và nghề nghiệp Chúa ban cho để con phục vụ Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 18.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa 10 Năm Thành Lập Hội Thánh Sài Gòn Dream
Bài tiếp theoTập Huấn Chương Trình Thánh Kinh Hè 2016 – Tỉnh Lâm Đồng