Ngày 2/5/2016: Đức Chúa Trời Là Sự Sáng

718

I Giăng 1:5

“Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Sứ đồ Giăng dạy dỗ cho Hội Thánh về Đức Chúa Trời đến từ đâu (1:5a)? Điều này giúp bạn hiểu thế nào về tầm quan trọng của việc học biết về Đức Chúa Trời? Xin nêu lên vài đặc tính và lợi ích của sự sáng. Bạn nhận ra những điều nào liên quan đến Đức Chúa Trời khi nói rằng Ngài là sự sáng?

 

Đối với niềm tin Cơ Đốc, học biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất vì nó sẽ giúp chúng ta biết mình là ai và biết mình phải sống như thế nào. Vấn đề là nhiều người không chịu chấp nhận những sự bày tỏ của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời. Họ cố gắng khước từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài để xây dựng hình ảnh một Đức Chúa Trời phù hợp với nhu cầu và ý thích của họ. Họ không nhận ra rằng khi quan điểm của một người về Đức Chúa Trời bị sai lạc, mọi điều khác liên quan đến niềm tin và cuộc sống của người đó cũng sẽ bị sai lạc.

 

Tại đây Sứ đồ Giăng khẳng định những gì ông rao truyền cho người khác về Đức Chúa Trời không phải là suy nghĩ của ông, cũng không phải là một khám phá mới qua hệ thống triết lý của ông, nhưng là điều ông đã nhận từ nơi Chúa Giê-xu. Thật vậy, chính Ngài là sự bày tỏ hoàn hảo về bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời.

 

Lời Chúa dạy Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong ngày thứ nhất của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã tạo nên sự sáng. Sự sáng đem đến sự sống và là yếu tố quyết định sự sống. Cũng vậy, Đức Chúa Trời chính là căn nguyên và sự duy trì của sự sống thuộc thể và thuộc linh (Thi Thiên 36:9; Ê-sai 9:1). Khi một người từ chối Đức Chúa Trời khỏi đời sống mình, người đó đang chết về thuộc linh và sẽ nhận lãnh sự chết đời đời.           

 

Nhiều lần Kinh Thánh ví sánh chân lý từ Đức Chúa Trời với sự sáng (Thi Thiên 119:105; Châm Ngôn 6:23; II Phi-e-rơ 1:19). Sự sáng tiêu biểu cho chân lý. Đức Chúa Trời và Lời Ngài chính là chân lý, là tiêu chuẩn về thờ phượng, đạo đức, và lối sống mỗi ngày. Tìm kiếm Đức Chúa Trời và Lời Ngài chính là tìm kiếm chân lý và sự khôn ngoan. Lời Chúa đem cho chúng ta sự sống, được thoát khỏi những ràng buộc, hay nô lệ cho lối suy nghĩ và cách sống của đời này.

 

Trong Đức Chúa Trời không hề có sự tối tăm. Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ vinh quang, chân lý, và thánh khiết, Ngài còn chính là sự thánh khiết và tinh sạch. Sự sáng của Đức Chúa Trời sẽ xua đuổi sự tối tăm và giúp chúng ta sống cuộc đời công chính. Nếu chúng ta nói rằng mình có Sự Sáng và sống trong Sự Sáng đó, thì chúng ta phải bày tỏ bằng chứng của một đời sống thuộc linh qua việc tận hiến cả cuộc đời mình cho chân lý và công chính. Thật vô lý nếu một người nói rằng, mình thuộc Chúa nhưng bước đi với một chân đặt trên ánh sáng của Lời Chúa và một chân đặt trên sự tối tăm của đời này.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin bày tỏ Sự Sáng của Ngài trên con, giúp con nhận biết và sống theo Chân Lý để bày tỏ Sự Sáng của Ngài cho những người chung quanh con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 25.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa Và Di Dời Nhà Nguyện Điểm Nhóm Lai Uyên – Tỉnh Bình Dương
Bài tiếp theoNgày 3/5/2016: Bước Đi trong Sự Sáng (1)