Ngày 2/4/2016: Các Âm Mưu của Kẻ Thù

691

Rô-ma 8: 31-39

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:33-35 cho thấy kẻ thù dùng ba âm mưu nào để làm hại chúng ta? Nhờ đâu mà chúng ta chiến thắng được các âm mưu trên? Những thử thách, khó khăn, hoạn nạn có ích lợi gì cho chúng ta? Bạn đã từng có kinh nghiệm phước hạnh nào qua khó khăn, hoạn nạn?

 

Rô-ma 8:33-35 cho thấy ba âm mưu mà kẻ thù sử dụng để làm hại chúng ta như sau:

 

Âm mưu kiện cáo chúng ta trước mặt Chúa (câu 33). Âm mưu này xuất phát từ Sa-tan, vì Lời Chúa trong Khải Huyền 12:10 cho biết Sa-tan là kẻ “ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.” Sa-tan có thể kiện rằng chúng ta là những tội nhân, không được hưởng Nước Trời. Dù bị kiện cáo ra sao, chúng ta cũng sẽ thắng, vì chính Chúa là Đấng xưng chúng ta là công bình. Sự công bình này không căn cứ trên việc làm của chúng ta, mà căn cứ trên ân sủng của Ngài và đức tin của chúng ta đặt nơi Ngài (Rô-ma 3:22-24).

 

Âm mưu lên án chúng ta (câu 34). Kẻ lên án có thể là ma quỷ hay người đời. Họ có thể lên án rằng chúng ta vẫn còn sai trật, không xứng đáng làm con cái của Chúa, không xứng đáng được Chúa thương yêu, v.v… Dù là ai và họ có lên án thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ thắng, vì chúng ta có chính Chúa Giê-xu là Đấng ngự bên hữu Đức Chúa Trời, ngày đêm cầu nguyện, biện hộ cho chúng ta. Ngài tuyên bố rằng huyết Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta (I Giăng 1:7).

 

Âm mưu phân rẽ chúng ta (câu 35). Kẻ phân rẽ bức hại chúng ta, đưa chúng ta vào hoạn nạn, cùng khốn, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm dáo, v.v…với dụng ý tách rời chúng ta khỏi Chúa. Nhưng âm mưu này sẽ bị thất bại, vì không ai có thể cướp chiên của Chúa khỏi tay Ngài được (Giăng 10:28).

 

Chắc chắn các khốn khó trên khiến chúng ta đau đớn, buồn phiền. Tuy nhiên, chúng không thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Chúng ta biết rằng Ngài dùng những hoạn nạn để tinh luyện chúng ta, giúp loại bỏ những gì bất toàn, bất khiết của xác thịt ra khỏi chúng ta (I Phi-e-rơ 1:7). Ngài cũng dùng hoạn nạn để tái tạo chúng ta, khiến chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn (Rô-ma 8:29; Ê-phê-sô 4:13). Và Ngài cũng dùng hoạn nạn để làm tươi mới chúng ta, giúp chúng ta không còn sống vì mình, cho mình mà sống vì Chúa, cho Chúa và bởi Chúa (II Cô-rinh-tô 12:7-10).

 

Không ai thích khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên khó khăn hoạn nạn là những gì cần thiết để chúng ta trưởng thành hơn, Danh Chúa được vinh hiển. Cuộc đời ông Gióp đã minh chứng điều ấy, kinh nghiệm của chúng ta cũng xác nhận như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện tha thiết hơn, Lời Chúa càng trở nên ngọt ngào, và chúng ta càng dốc lòng tìm kiếm Chúa hơn. Đó không phải là lúc chúng ta trải nghiệm khó khăn, hoạn nạn sao? Như độ nóng và sức ép khiến than đá trở thành kim cương, tất cả áp lực trên đời sẽ tôi luyện chúng ta, khiến chúng ta trở nên lộng lẫy và cứng cáp hơn.

 

Bạn từng gặp khó khăn hoạn nạn nào? Bạn đã trải nghiệm những phước hạnh nào qua những khó khăn hoạn nạn ấy?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Ngài cho con thấy những âm mưu của ma quỷ và những điều nó sử dụng để đánh gục con cái Chúa. Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài cho con biết Chúa Giê-xu đang cầu nguyện cho con. Giữa những hoạn nạn của cuộc đời này, con chỉ biết xin Chúa nắm chặt con. Lạy Chúa, xin dẫn đưa con trong từng bước với Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 2.

Bài trướcNgày 1/4/2016: Người Chiến Thắng
Bài tiếp theoNgày 3/4/2016: Chúa Toàn Tri