Ngày 1/4/2016: Người Chiến Thắng

853

Rô-ma 8:31-39

“Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:37 cho chúng ta biết chúng ta là những người như thế nào? Chúng ta chiến thắng trong hoàn cảnh nào? Sự chiến thắng ấy có ý nghĩa gì?

 

Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay khẳng định rằng chúng ta là những người chiến thắng, hay những người “thắng hơn bội phần.” Chân lý này cũng được xác nhận ở nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh. Sách I Cô-rinh-tô 15:57 ghi: “Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.” Sách II Cô-rinh-tô 2:14 cũng đồng thanh: “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Christ luôn luôn.”

 

Điều đầu tiên chúng ta cần biết là chúng ta chiến thắng như thế nào? Rô-ma 8:37 dạy rằng: “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.” Chúng ta chiến thắng “trong mọi sự đó” có nghĩa gì? Rô-ma 8:33-37 liệt kê những khó khăn, bức hại, hoạn nạn mà một con cái Chúa có thể phải trải qua. Điều này trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, vì nhiều người lầm tưởng rằng người theo Chúa sẽ được sống an lành. Kinh Thánh cho biết điều ngược lại. Người tin Chúa vẫn phải trải qua khó khăn, hoạn nạn. Con dân Chúa vẫn phải đối diện với bệnh tật, trở ngại tài chánh, hay những sự trục trặc trong các mối quan hệ gia đình. Lắm khi con cái Chúa còn gặp nhiều hoạn nạn hơn người chưa tin Chúa. Chính Chúa Giê-xu cũng đã cảnh báo rằng: “Người đời ghét các ngươi” (Giăng 15:19), và “Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33). Cho nên, dù hoàn cảnh chúng ta ra sao, hay chúng ta có cảm giác như thế nào, sự thực vẫn là: Chúng ta là những người chiến thắng. Vì vậy, thay vì buồn phiền, than thân trách phận, chúng ta hãy học biết sự chiến thắng mình có được ở trong Chúa và tận hưởng nó, vui sống trong sự tin cậy Ngài hoàn toàn.

 

Sự chiến thắng của chúng ta có thể là được giải thoát khỏi hoạn nạn, như trường hợp Sứ đồ Phi-e-rơ được giải cứu ra khỏi ngục (Công Vụ 12:7). Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta vẫn chiến thắng ngay cả khi bị mất mát tài sản, hay cả tính mạng nữa. Đó là trường hợp Sứ đồ Gia-cơ (Công Vụ 12:2), hay ông Ê-tiên (Công Vụ 7:54-60). Như vậy chiến thắng là gì? Không phải là sở hữu được những phước hạnh trần gian, nhưng là sở hữu các phước hạnh thiên thượng, tức là được Chúa yêu thương. Đây là tình thương cao sâu, quý giá, bền chặt. Chúa đã chứng thực tình yêu của Ngài bằng cách chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Người được Chúa yêu thương là được tất cả. Không có gì có thể lay chuyển tình yêu này.

 

Bạn đang được thảnh thơi hay đang trong khó khăn hoạn nạn? Dù trong hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng bạn là người được thắng hơn bội phần, vì Chúa luôn yêu bạn với tình yêu bao la, đời đời của Ngài.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì con được chính Chúa của toàn vũ trụ yêu thương, chăm sóc. Ngài đã hy sinh chính Con Ngài để bày tỏ tình yêu thương đó. Con là người chiến thắng vì con được Chúa yêu. Những điều của trần gian này không thể so được với tình yêu của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 1.

Bài trướcThánh Nhạc Truyền Giảng Mừng Chúa Phục Sinh Tại Kiên Giang
Bài tiếp theoNgày 2/4/2016: Các Âm Mưu của Kẻ Thù