Ngày 20/8/2015: Có Năng Lực Nhưng Bại Hoại

653

II Các Vua 14:23-29

“Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho Israel phạm tội” (câu 24).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Về chính trị và quân sự, vua Giê-rô-bô-am đã làm được những gì cho đất nước? Về mặt thuộc linh thì sao? Đức Chúa Trời quan tâm đến năng lực hay lòng tin kính? Tại sao?

 

Có hai vua của Israel trùng tên Giê-rô-bô-am, vua đầu tiên là con của ông Nê-bát; và vua thứ hai là con của Vua Giô-ách. Vua Giê-rô-bô-am II cai trị 41 năm. Về chính trị và quân sự thì đây là vị vua có năng lực và thành công trong việc chiếm lại các phần lãnh thổ bị mất trước đây (câu 25). Đức Chúa Trời thấy cảnh khốn đốn quá mức của dân chúng trong tay của người Sy-ri, Mô-áp, và Am-môn nên Ngài cũng đã dùng vua Giê-rô-bô-am giải cứu họ. Tuy nhiên, về phương diện thuộc linh thì đây là vị vua bại hoại và thờ hình tượng nên tuy đem lại cho đất nước kết quả về phương diện mở mang lãnh thổ, giải cứu dân tộc nhưng không đưa dân chúng trở lại cùng Đức Chúa Trời, và chính vua cũng miệt mài trong con đường tội lỗi, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.

 

Vua Giê-rô-bô-am có năng lực, được Chúa sử dụng để đem lại sự thịnh vượng trong dân chúng, an ninh cho đất nước, tuy nhiên tình trạng thuộc linh của vua thì bại hoại “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội” (câu 24). Hai vị tiên tri trong thời vua Giê-rô-bô-am là ông Ô-sê và ông A-mốt đã được Chúa mặc khải điều đó nên dù đất nước đang thịnh vượng, họ cũng can đảm rao giảng về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, kêu gọi vua và dân chúng trở lại cùng Ngài để sự công chính được chảy xuống như suối nước (A-mốt 5:24). Ngày nay, nhiều người tự hào vì mình có năng lực làm được việc này việc nọ cho Hội Thánh, nhưng điều quan trọng trước mắt Chúa là phải có đời sống công chính, kính sợ Chúa, đi theo sự dạy dỗ của Lời Ngài, nếu không thì tất cả những thành tích đó cũng sẽ qua đi. Khi đối diện với Chúa trong cõi vĩnh hằng, nếu bị Chúa nhận định là “người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi, gây cho người khác phạm tội!” thì những thành tích đáng tự hào ấy cũng không giúp được gì cho mình. Đức Chúa Trời quan tâm đến lòng tin kính hơn là năng lực, vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, có quyền sử dụng mọi người, mọi vật để phục vụ cho mục đích của Ngài, nhưng đối với con người tội lỗi thì chỉ có lòng ăn năn, tin kính mới có thể bước vào thiên đàng phước hạnh mà thôi.

 

Bạn quan tâm đến thành tích hay lòng tin kính? Bạn cần thay đổi như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chuyên tâm học Lời Chúa và sống theo Lời Ngài dạy để đời sống của con được Chúa dùng và được Chúa khen thưởng trong cõi đời đời.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 23.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục sư Trí sự DƯƠNG THẠNH
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đồng Tháp